Palliatieve eenheid (PZE) 'De Haven'

team PZE 2012


De PZE: waar en voor wie
De Palliatieve Zorgeenheid werd opgericht in januari 2000. Het is een bijzondere afdeling in az sint-Blasius en maakt deel uit van Campus Zele.
De eenheid is opgericht om mensen die zich in de laatste fase van een ongeneeslijke ziekte bevinden, zo comfortabel mogelijk te verzorgen, met aandacht voor de fysieke, emotionele en spirituele aspecten van het sterven en de stervende. Voor wie er opgenomen wordt en/of voor de naasten, is het soms een opluchting, maar heel vaak ook confronterend:
"Dit is het eindstation...".

De PZE is een kleine dienst.
Er kunnen maximum 6 patiënten verblijven. De sfeer is er huiselijk, 'bijna-thuis'.

Palliatief team en zorg
Het palliatief team wil een zo optimaal mogelijk comfort bieden in functie van de noden en verlangens van de patiënt en zijn dierbaren.

Het team is multidisciplinair en bestaat onder andere uit artsen, verpleegkundigen, sociaal verpleegkundige, kinesiste, logistieke helpers, vrijwilligers,... en -indien gewenst- ook de huisarts. Dit multidisciplinaire team biedt een totaalzorg op maat. Het team hecht er het grootste belang aan om de mensen te verzorgen op een zo comfortabel mogelijke manier, met respect voor de eigenheid van denken, voelen en zijn. De medewerkers scholen zich continu bij om u zo goed mogelijk te begeleiden.
Vrijwilligers maken ook deel uit van het team en brengen een stukje dagelijks leven binnen in de kamer
.

Bezoekuren
In 'De Haven' zijn bezoekers altijd en op elk moment welkom. Ook huisdieren mogen een (kort) bezoek brengen.

Opname
Men kan terecht op de palliatieve eenheid:
- voor een tijdelijke korte opvang
- rechtstreeks van thuis uit
- via een transfer vanuit een afdeling van het eigen ziekenhuis
- via een transfer vanuit een ander ziekenhuis.

Kiezen voor een opname op de PZE is geen eenvoudige stap.
Wil u meer weten, aarzel dan niet om ons te contacteren. Een vrijblijvend bezoek is ook altijd mogelijk (na afspraak).
Klik hier voor het aanvraagdocument voor opname op de palliatieve eenheid (in te vullen door huisarts, (thuis)verpleegkundige of andere zorgverstrekker).
Bent u familielid van een patiënt? Neem dan telefonisch contact op met ons via 052 45 64 02.

Palliatieve Zorgeenheid De Haven
  Koevliet  5
  9240 Zele (gelijkvloers)
  tel. 052 45 64 02  
  arts: dr. Sabine Serry
  hoofdverpleegkundige: Jeannine Van de Vreken
  email: jeannine.vandevreken@azsintblasius.be 
  rechtstreeks telefoonnr. 052 45 64 03

 JeannineVdv1

 Jeannine
Van De Vreken


© 2011 AZ Sint-Blasius. Meer info vindt u onder "juridische informatie" op www.azsintblasius.be