Draag een chirurgisch mondmasker van zodra u het ziekenhuis binnenkomt

In alle ziekenhuizen is het dragen van een mondmasker nog steeds wettelijk verplicht.
Om de verspreiding van covid-19 te voorkomen, zijn chirurgische mondmaskers beter geschikt dan stoffen. Daarom vragen we om enkel chirurgische mondmaskers te dragen van zodra u het ziekenhuis binnenkomt tot u weer buiten gaat.

Bezoekregeling

Bezoek kan dagelijks van 15u tot 20u.

 • Wij bevelen bezoekers aan om maximum met twee personen te komen
 • Het dragen van een chirurgisch mondmasker blijft wettelijk verplicht.

Patiënten met corona kunnen géén bezoek ontvangen.

Intensieve Zorgen: zie info op deze pagina

Wasgoed voor patiënten met corona: U kan het wasgoed brengen of halen elke dag tussen 7.00 en 19.30 uur aan het Onthaal op de eerste verdieping. Doe het wasgoed in een zak of tas en bevestig er een kaartje aan met de naam en kamernummer van de patiënt.

Geen coronatest meer vóór uw ziekenhuisopname

Wanneer u opgenomen wordt in het ziekenhuis, werd u tot nu toe vooraf getest op Covid-19.
Dit is niet langer van toepassing. Vanaf dinsdag 10 mei stopt alle screening van geplande en ongeplande opnames.

Uitzondering: patiënten met covid-symptomen worden wél nog gescreend op de dag dat ze in het ziekenhuis opgenomen worden.

Patiënten voor wie reeds een test gepland was, zullen een annulatiebericht ontvangen.
Heeft u toch nog vragen over de (annulatie) van uw coronatest?
Neem contact op via 052 25 25 74.

Het restaurant is beperkt open voor bezoekers

 • op weekdagen: van 9u15 tot 10u45 en van 14u tot 17u30
 • in het weekend: van 15u tot 17u30

Blasius Academie: vormingen en infosessies in coronatijden

Om uw veiligheid te garanderen, worden de activiteiten van Blasius Academie aangepast aan de meest actuele maatregelen met betrekking tot corona. Sommige informatieve en educatieve sessies vinden online plaats, bij andere is fysieke aanwezigheid mogelijk. Hierbij worden de nodige voorzorgsmaatregelen gerespecteerd.   

Meer info bij Ivanka Willems 052 25 23 74
academie(at)azsintblasius.be

We zorgen voor uw veiligheid

Alle mogelijke voorzorgsmaatregelen werden genomen om de activiteiten veilig te kunnen laten verlopen. Hartelijk dank om ook uw steentje bij te dragen aan de veiligheid van ons allen. 

 • Mondmasker
  Draag steeds een chirurgisch mondmasker (geen stoffen) van zodra u het ziekenhuis binnenkomt. Draag het zolang u in het ziekenhuis bent. Opgenomen patiënten dragen een mondmasker telkens wanneer iemand de kamer binnenkomt, dus ook tijdens bezoek.

 • Handhygiëne
  Ontsmet steeds uw handen in de inkomhal van het ziekenhuis. 
  Komt u op raadpleging? Ontsmet uw handen dan ook vooraleer u zich inschrijft aan de digitale kiosk en vooraleer u een lokaal voor raadpleging, onderzoek, behandeling binnengaat.
  Komt u op bezoek? Ontsmet uw handen dan vooraleer u de kamer van de patiënt binnengaat.

 • Wat doen onze zorgverstrekkers?
  Ook onze artsen en zorgverstrekkers dragen een mondmasker en eventueel handschoenen (voor sommige onderzoeken ook een schort of gezichtsbescherming). Ze ontsmetten de handen en de raadplegingsruimte voor en na elke patiënt.

Revalidatie na corona

Heb je ernstige, langdurige klachten na Covid-19? Praat erover met je huisarts. Hij of zij kan je helpen, of doorverwijzen naar de dienst fysische geneeskunde voor een specifieke revalidatie na corona.

Het doormaken van COVID-19 kan immers aanleiding geven tot zeer diverse klachten. Bij sommige mensen blijven weken- tot maandenlang kortademigheid, een gevoel van vermoeidheid, krachtsverlies of andere lichamelijke klachten aanwezig. Er kunnen ook psychische klachten optreden, zoals verminderd concentratievermogen en verwerkingsproblemen. Deze klachten kunnen een negatieve weerslag hebben op de dagelijkse activiteiten zoals werkhervatting, hobby’s, sporten,… 

Een revalidatie op maat van de individuele patiënt kan dan van onschatbare waarde zijn. 

Het revalidatieteam biedt van az Sint-Blasius biedt een multidisciplinair programma aan dat na een intakegesprek en een evaluatie wordt samengesteld. De sessies worden gedeeltelijk terugbetaald. 
Meer info op www.azsintblasius.be/zorgaanbod/specialismen/revalidatie/.

Veilig op raadpleging bij de kinderarts

Onze kinderartsen merken dat sommige ouders met een ziek kind weigerachtig zijn om op raadpleging te komen uit schrik voor een mogelijke besmetting met het coronavirus. Maar het is net heel belangrijk dat zieke kinderen de juiste zorgen krijgen. Ook in az Sint-Blasius garanderen we de veiligheid van onze patiëntjes en hun ouders. Stel een raadpleging bij de kinderarts dus niet uit!

 • Afspraken worden verspreid ingepland, zodat er zo weinig mogelijk mensen tegelijkertijd in de wachtzaal zitten.
 • De kinderartsen dragen een mondmasker en ze ontsmetten hun handen vóór en na elk patiëntje.

Zwanger? Veilig bevallen in az Sint-Blasius

Hartelijke gelukwensen met uw zwangerschap!
Zwanger zijn en bevallen in tijden van corona brengt extra vragen met zich mee.
Klik hier door naar een aparte pagina met informatie over zwangerschap, bevalling en borstvoeding in tijden van corona.
Je vindt er onder andere informatie over de zwangerschapscontroles waarbij je partner mee kan komen.

We maakten een aantal korte filmpjes waarin je digitaal kennis maakt met onze afdeling en alles wat met de geboorte van je baby te maken heeft.

Hygiëneadvies thuis

Voor mensen met covid-19 die -al dan niet na een ziekenhuisopname- thuis geïsoleerd zijn, werden onderstaande richtlijnen opgesteld:

 • Klik hier voor de richtlijnen (pdf) die we in az Sint-Blasius meegeven aan covid-patiënten bij ontslag uit het ziekenhuis.
 • Klik hier voor de informatie die de overheid ter beschikking stelde (Nederlands - pdf).
 • Vertalingen van deze richtlijnen zijn te vinden op de website van de federale overheid

Vragen over het Corona virus - ook voor anderstaligen

Op de website www.info-coronavirus.be vindt u antwoord op uw vragen.
De overheid plaatst hier steeds de meest actuele informatie.

Er doen helaas ook veel foute verhalen over Covid19 de ronde. 
De website van Gezondheid-en-Wetenschap geeft, in samenwerking met universiteiten en gezondheidsorganisaties, een overzicht van de feiten: www.gezondheidenwetenschap.be/dossiers/coronavirus

Deze aanbevelingen mbt corona zijn beschikbaar in verschillende talen via: