U voelt zich ziek en vermoedt corona?

Meld u telefonisch aan bij uw huisarts (in het weekend bij de huisartsenwachtpost: 052-730 100).
De huisarts zal u indien nodig doorverwijzen naar het tijdelijke triagecentrum voor COVID-19, aan de Kroonveldlaan 40 (aan de huisartsenwachtpost).

U wordt doorverwezen naar het ziekenhuis? 
In dit geval komt u naar de dienst spoedgevallen van het ziekenhuis, via de spoed-inrit. Enkel vanaf 38°C koorts of meer en ademhalingsproblemen, komt u mogelijk in aanmerking voor een test.

Beperkt bezoek toegelaten (1 bezoeker per patiënt)

Vanaf 2 juni is er een versoepeling voor wat betreft het bezoeken van patiënten.
Bezoek wordt toegelaten voor het welzijn van opgenomen patiënten. Maar om onze patiënten en medewerkers te beschermen, laten we nog steeds zo min mogelijk mensen van buiten het ziekenhuis toe. Elke burger kan immers besmet zijn met Covid-19, ook zonder het te weten. Daarom is bij een opname van enkele dagen, bezoek absoluut afgeraden om verdere verspreiding van het virus te helpen voorkomen.

Daarom vragen wij aan alle bezoekers onderstaande richtlijnen met de grootste voorzichtigheid toe te passen. Dank voor uw bijdrage aan het maximaal beschermen van onze patiënten.

Richtlijnen voor het beperkt bezoek:

 • dagelijks tussen 18u en 20u, gedurende maximum 1 uur
 • 1 bezoeker per patiënt per dag, minimum 16 jaar, zo mogelijk steeds dezelfde persoon
 • bij bezoek aan patiënten ouder dan 75 jaar en op intensieve zorgen: steeds dezelfde persoon
 • deze persoon meldt zich aan de onthaalpost in de inkomhal - hier wordt gecontroleerd dat het bezoek zich beperkt tot één bezoeker per dag
 • de bezoeker draagt verplicht een eigen mondmasker, vanaf het betreden tot het verlaten van het ziekenhuis, dus ook op de kamer (de patiënt krijgt de aanbeveling om ook een mondmasker te dragen gedurende het bezoek)
 • de bezoeker ontsmet de handen bij het binnenkomen in het ziekenhuis en nogmaals aan de kamerdeur, vooraleer de kamer binnen te gaan
 • de bezoeker mag enkel plaatsnemen op de klapstoel, op voldoende afstand van de patiënt; dus niet op het bed, en niet op de stoel van de patiënt; de vouwstoel zal na het bezoek gereinigd worden
 • op tweepersoonskamers vragen wij respectvol afstand te houden van de patiënt in het andere bed en diens eventuele bezoeker
 • Bezoekers die ziek zijn of zich ziek voelen zijn niet toegelaten

Bezoekrichtlijnen voor specifieke kamers of afdelingen:

 • Covid-19 patiënten: geen bezoek toegelaten
 • Intensieve Zorg: bezoek is enkel toegelaten op afspraak (tel. 052 25 23 82)
 • Kinderafdeling: enkel ouders zijn toegelaten, onbeperkt in duurtijd, één ouder tegelijk
 • Kraamafdeling: enkel de partner mag op bezoek komen, onbeperkt in duurtijd
 • Geriatrie (G1, G2, G3): één bezoeker per patiënt per dag, steeds dezelfde bezoeker. Op tweepersoonskamers komt de bezoeker van de patiënt aan de deur bij voorkeur tussen 18u en 19u; de bezoeker van de patiënt aan het raam komt bij voorkeur tussen 19u en 20u.
 • Patiënten in de laatste levensfase (op de palliatieve eenheid of op andere afdelingen): onmiddellijke naasten zijn toegelaten na afspraak via de hoofdverpleegkundige (zie contactinfo www.azsintblasius.be/zorgaanbod/zorgafdelingen/)

Hartelijk dank om deze regels te respecteren en samen met ons de veiligheid van patiënten te verzekeren.

Restaurant
Het restaurant blijft volledig gesloten voor bezoekers.

Wasgoed van opgenomen patiënten - nieuwe regeling

Wanneer?
Elke dag (ook in het weekend) van 17.00 tot 19.30 uur.

 • Sinds 2 juni is maximaal één bezoeker per dag per patiënt toegelaten (zie bovenaan deze pagina). Wanneer deze éne bezoeker komt, kan hij/zij het wasgoed meebrengen of meenemen.
  Wanneer het wasgoed gebracht of opgehaald wordt door een ander familielid, dan gebeurt dit -zoals voordien- via het onthaal in de inkomhal.
 • Steeds in een tas of zak, met een etiket met naam en geboortedatum van de patiënt. Indien u het kamernummer kent, schrijf dit ook op het etiket. 

We merken dat sommige mensen een leuke wenskaart, een kussen, een knuffeltje in de zak met het propere wasgoed steken. Misschien een fijn idee? Het is een symbool van stevige banden in tijden van gemis.

Houd afstand!
Ook wanneer u wasgoed komt brengen of halen, is het belangrijk om minstens 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Volg de signalisatie aan onze hoofdingang en neem, wanneer nodig, plaats in de wachtrij.

Raadplegingen, onderzoeken en ingrepen opnieuw mogelijk

Alle raadplegingen, onderzoeken en ingrepen kunnen opnieuw plaatsvinden. Dit geldt zowel voor campus Dendermonde als voor campus Zele.

Om uw veiligheid te waarborgen, zorgen we ervoor dat er niet teveel mensen kort na elkaar op consultatie komen.
Dit betekent dat we per dag nog niet evenveel afspraken kunnen inplannen als vóór corona.
Daardoor moet u misschien wat langer wachten op een afspraak. We danken u voor uw begrip.

Patiënten wiens afspraak ingepland was in de maand mei, krijgen een sms ter bevestiging (uitgezonderd medische beeldvorming en nucleaire geneeskunde: deze patiënten worden telefonisch verwittigd).
Kijk zeker het uur van de afspraak die in de sms staat goed na: dit kan mogelijk licht afwijken van het voorheen geplande uur.

U kan zelf contact opnemen met ons voor het opnieuw plannen van een geannuleerde afspraak of voor een nieuwe afspraak (zie de contactgegevens hieronder). De lijnen zullen mogelijk heel druk zijn. Wij danken u voor uw begrip.

Raadplegingen en onderzoeken:
Via het afsprakenbureau, elke werkdag tussen 8u en 20u, op 052 25 25 05.

Medische beeldvorming en nucleaire geneeskunde
Via het secretariaat medische beeldvorming, elke werkdag tussen 7u en 19u, op 052 25 26 95. 

Raadplegingen en behandelingen in de pijnkliniek
Via het secretariaat van de pijnkliniek, elke werkdag tussen 8u en 18u, op 052 45 64 04.

Was er voor u een opname of operatie gepland in mei of juni en twijfelt u of deze doorgaat?
Bel de dienst opnameplanning, elke werkdag tussen 8u en 20u, op 052 25 25 74.

U kan ook in het ziekenhuis zelf een afspraak vastleggen op het afsprakenbureau:
Bent u in het ziekenhuis(campus Dendermonde) voor een raadpleging of onderzoek, dan kan u een eventuele volgende afspraak bij uw arts vastleggen op het afsprakenbureau:
dienst onthaal (route 1), loket 5
maandag tot vrijdag van 9 en 12 uur en van 13 tot 17 uur.

Kom niet te laat naar uw afspraak, maar ook niet te vroeg.

Het is belangrijk dat we het aantal mensen in de wachtzaal kunnen beperken. Best komt u zo’n 10 tot 15 minuten vóór uw afspraak aan in het ziekenhuis.

Vragen over uw factuur?
Langskomen bij de dienst facturatie en boekhouding in het ziekenhuis is voorlopig niet mogelijk. 
U kan uw vraag stellen per mail of via de telefoon. Klik hier voor de contactgegevens.

Begeleiders van patiënten op raadpleging, onderzoek of voor een opname

 • Wij vragen elke patiënt om alleen naar het ziekenhuis te komen.
  Als het echt noodzakelijk is (bijvoorbeeld bij patiënten die minder mobiel zijn), breng dan maximaal één begeleider mee.
  Op die manier zorgen we ervoor dat we overal in het ziekenhuis, ook in de wachtzalen, afstand kunnen houden. 

 • Spoed: Personen die een patiënt begeleiden naar de dienst spoedgevallen, begeleiden de patiënt tot aan de spoedingang en wachten dan in de eigen auto.

 • Chirurgisch of internistisch dagcentrum: personen die een patiënt brengen of ophalen, mogen de patiënt tot aan de deur brengen en wachten dan in de eigen auto.

Vragen over uw factuur?

Langskomen bij de dienst facturatie en boekhouding in het ziekenhuis is voorlopig niet mogelijk. 
U kan uw vraag stellen per mail of via de telefoon. Klik hier voor de contactgegevens.

We zorgen voor uw veiligheid

Alle mogelijke voorzorgsmaatregelen werden genomen om de activiteiten veilig te kunnen laten verlopen. Hartelijk dank om ook uw steentje bij te dragen aan de veiligheid van ons allen. 

 • Mondmasker
  Draag een mondmasker van zodra u het ziekenhuis binnenkomt. Draag het zolang u in het ziekenhuis bent. 

 • Handhygiëne
  Ontsmet uw handen vooraleer u zich inschrijft aan de digitale kiosk. 
  Hetzelfde geldt vooraleer u een lokaal voor raadpleging, onderzoek, behandeling binnengaat. Ontsmettingsgel is aan elke kiosk en op verschillende plaatsen in de polikliniek beschikbaar. 

 • Wat doen onze zorgverstrekkers?
  Ook onze artsen en zorgverstrekkers dragen een mondmasker en ontsmetten de handen voor en na elke patiënt.

 • Afstand houden in wachtzalen
  De afspraken worden gespreid in de tijd, zodat patiënten verspreid kunnen plaatsnemen in de wachtzalen. Er is signalisatie om 1,5 meter afstand te waarborgen.

 • Kom alleen
  We vragen elke patiënt om zoveel als mogelijk alleen naar het ziekenhuis te komen.
  Ook de partners van zwangere patiënten vragen we om niet mee komen naar prenatale raadplegingen en echo's.
  Als het echt noodzakelijk is (bijvoorbeeld bij patiënten die minder mobiel zijn), breng dan maximaal één begeleider mee.

Contactopvolging: hoe verloopt dit?

Om de verspreiding van een virus te vertragen, is het belangrijk om snel te weten wie besmet is met het coronavirus, en met wie deze persoon recent nog contact had. Deze persoon kan op zijn beurt besmet zijn en het virus doorgeven vanaf twee dagen voordat hij zelf ziek wordt. Door contactopvolging kunnen we er samen voor zorgen dat het coronavirus niet opnieuw kan opflakkeren.
Hoe dit in zijn werk gaat, kan u lezen op de website van de overheid.

Corona test voor elke ziekenhuisopname

Volgens de richtlijnen van de Belgische overheid, worden alle patiënten die worden opgenomen in een ziekenhuis, getest op Covid-19 (corona). Deze screening gebeurt enkel op afspraak, enkele dagen vóór uw opname.

De test vindt plaats in het Covid-19 testpunt op het terrein van De Kroon, aan de Kroonveldlaan 40 (= naast het ziekenhuis). Voor kinderen tot 15 jaar vindt de test plaats in het ziekenhuis, op de kinderafdeling.

U hoeft vooraf geen specifieke voorbereidingen te treffen (zoals bijvoorbeeld nuchter zijn). Soms zijn er bijkomende onderzoeken nodig, waarvoor wel een voorbereiding nodig is. In dit geval zal uw behandelende arts u hierover informeren. De test gebeurt door slijmen af te nemen via de neus en/of keel. Dit is geen  aangenaam gevoel. Maar wanneer de aanwijzingen van de verpleegkundige goed opvolgt, zal de test snel kunnen gebeuren en blijft de last beperkt.

De testresultaten zijn de dag na de screening in de namiddag gekend. Wanneer uw testresultaat positief is (wat wil zeggen dat u besmet bent met het coronavirus), zal het ziekenhuis contact met u opnemen. Dit kan immers het moment van uw opname beïnvloeden. We kunnen de opname uitstellen naar een later uur of naar een andere datum, zodat we de nodige isolatiemaatregelen kunnen treffen om besmetting van andere personen te voorkomen.

De resultaten van de screening worden ook naar uw huisarts gestuurd.

U kan ook zelf in uw persoonlijk online patiëntendossier de testresultaten bekijken. Uw persoonlijk dossier is toegankelijk via Mynexuzhealth, een beveiligde app en website waarin u de verslagen van raadplegingen, onderzoeken en opnames in az Sint-Blasius kan vinden. Meer info op www.azsintblasius.be/mijndossier

Wordt u opgenomen in het ziekenhuis en heeft u nog geen afspraak voor een coronatest? Neem contact op met het afsprakenbureau: 052 252574.

Afhalen van medicatie in ziekenhuisapotheek tijdens deze periode

Onze ziekenhuisapotheek blijft open voor de levering van geneesmiddelen, die enkel via een ziekenhuisapotheek te verkrijgen zijn, aan ambulante (niet-opgenomen) patiënten.
Het ophalen van geneesmiddelen gebeurt tijdelijk niet aan het loket van de apotheek, maar via de hoofdingang van het ziekenhuis.

U kan geneesmiddelen afhalen op volgende ogenblikken (tijdens de aanwezigheid van de apothekers):

 • op weekdagen van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
 • op zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur.

Voor vragen over uw geneesmiddelen, kan u terecht op 052 25 25 65.

Informatie voor mensen met kanker in tijden van corona

Het oncologisch team staat ook in corona-tijden klaar om mensen met kanker te helpen.
Op deze pagina geven wij alvast enkele antwoorden op de meest voorkomende vragen omtrent het coronavirus bij mensen met kanker. 

Herstellen na kanker in tijden van corona

Omwille van de onzekerheid rond de verdere impact van het corona virus is besloten om de veiligheid van onze patiënten voorop te stellen en geen fysieke revalidatie aan te bieden binnen ons onco-revalidatie programma 'Herstel en Balans' dit najaar. Graag verwelkomen we u hiervoor terug in het voorjaar 2021.

Onze begeleiding voor patiënten met kanker en na kanker stopt echter niet! 
We blijven u graag psychosociale ondersteuning bieden. We doen via individuele sessies bij onze zorgmedewerkers van het psychosociaal support team. Daarnaast bieden we dit najaar een aantal online informatiesessies, die u thuis kan volgen via uw computer of smartphone

Indien u vragen of interesse heeft, aarzel niet om ons te contacteren. We kijken dan samen hoe we u kunnen ondersteunen in uw herstelproces. 
Klik hier voor onze contactgegevens.Diabetes in tijden van corona

Als diabetesteam staan wij garant voor een kwaliteitsvolle zorgverlening en opvolging van uw diabetes. Het is belangrijk dat de zorg voor uw diabetes ook in corona-tijden gegarandeerd blijft.

Vanaf 4 mei start het diabetesteam opnieuw met beperkte raadplegingen. Hierbij dienen wij op dit moment nog voorrang te geven aan nieuwe gediagnosticeerde diabetespatiënten, diabetespatiënten met een intensief insulineschema/insulinepomp, zwangere diabetespatiënten en patiënten met een nieuwe endocrinologische problematiek.

Diabetespatiënten die reeds opgevolgd worden via het 'diabetes zorgtraject' zullen in de komende periode in de eerste plaats opgevolgd worden door hun huisarts. In overleg met de huisartsen werd beslist de controleconsultaties bij de endocrinoloog een half jaar uit te stellen. Daarom raden wij, in afwachting tot uw volgende consultatie bij uw endocrinoloog, ten zeerste aan om een tussentijdse bloedafname te laten doen bij uw huisarts. Indien uw huisarts oordeelt dat uw diabetes niet goed geregeld is of mocht dit uit de bloedafname blijken, aarzel dan niet om ons te contacteren voor een eventueel vervroegde afspraak.

Wij zullen zelf op een later tijdstip contact met u opnemen voor een nieuwe afspraak; u hoeft hiervoor niets te doen. U hoeft zich geen zorgen te maken rond de continuïteit van uw zorgtraject. De overheid heeft de voorwaarden éénmalig aangepast.  De lopende zorgtrajecten worden automatisch behouden en verlengd. Er moet voor deze periode minimum 1 controle zijn bij de behandelend endocrinoloog/24 maanden.

Conventie patiënten die in rusthuizen verblijven, hoeven niet fysiek naar het ziekenhuis te komen, de patiënt/familie of rusthuis personeel zal telefonisch gecontacteerd worden voor verder advies. 

Uiteraard blijven we steeds ter beschikking bij verdere vragen, op 052 252677 of via diebetescentrum@azsintblasius.be.

Ter info: de Diabetesliga heeft voor alle personen met diabetes veel voorkomende vragen en antwoorden m.b.t. corona op een rijtje gezet, op de website www.diabetesliga.be. Uiteraard geven we zelf ook graag informatie. Via deze link (pdf) vindt u antwoorden op de meest voorkomende vragen omtrent diabetes. 

Veilig bevallen in az Sint-Blasius

Hartelijke gelukwensen met uw zwangerschap!
Zwanger zijn en bevallen in tijden van corona brengt extra vragen met zich mee.
Klik hier door naar een aparte pagina met informatie over zwangerschap, bevalling en borstvoeding in tijden van corona.

Veilig op raadpleging bij de kinderarts

Ook op onze kinderafdeling vinden dringende afspraken en onderzoeken plaats. Onze kinderartsen merken dat veel ouders met een ziek kind weigerachtig zijn om op raadpleging te komen uit schrik voor een mogelijke besmetting met het coronavirus. Maar het is net heel belangrijk dat zieke kinderen de juiste zorgen krijgen. Ook in az Sint-Blasius doen we al het mogelijke om de veiligheid van onze patiëntjes en hun ouders te garander

 • Afspraken worden verspreid ingepland, zodat er zo weinig mogelijk mensen tegelijkertijd in de wachtzaal zitten.
 • Overal in het ziekenhuis vragen we om minstens 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
 • De kinderartsen dragen een mondmasker en face shield (gezichtsbeschermer) en ze ontsmetten hun handen vóór en na elk patiëntje.

Blasius Academie: vormingen en infosessies in coronatijden

Klassikale activiteiten zullen ook in de maanden juni tot en met augustus nog niet mogelijk zijn.
Blasius Academie ondersteunt alternatieve vormen van (groeps)educatie; momenteel worden videofilms, digitale groepstherapieën en webinars ontwikkeld voor diverse onderwerpen.

De groepssessies voor mensen met slaapproblemen en de ‘Herstel en Balans’-sessies voor patiënten na borstkanker hebben de digitale weg al met succes ingeslagen. Ook de sessies van de pijnkliniek en de groepssessies bij heup- en knieoperaties starten eerstdaags digitaal.

Meer info bij Ivanka Willems 052 25 23 74
academie(at)azsintblasius.be

Hygiëneadvies voor mensen die thuis geïsoleerd zijn

Vragen over het Corona virus - ook voor anderstaligen

Op de website www.info-coronavirus.be vindt u antwoord op uw vragen.
De overheid plaatst hier steeds de meest actuele informatie.

Er doen helaas ook veel foute verhalen over Covid19 de ronde. 
De website van Gezondheid-en-Wetenschap geeft, in samenwerking met universiteiten en gezondheidsorganisaties, een overzicht van de feiten: www.gezondheidenwetenschap.be/dossiers/coronavirus

Deze aanbevelingen mbt corona zijn beschikbaar in verschillende talen via:

Helpen als vrijwilliger?

Misschien wil u in deze corona-tijden als vrijwilliger helpen in ons ziekenhuis. 
U kan zich aanmelden via deze link op onze website.

Of misschien wil u achter de schermen onze zorgverleners helpen, door boodschappen voor hen te doen, op de kinderen te passen,... ?
Dan kan u terecht op de website www.hulpvoorhelden.be.

Hartelijk dank! Uw betrokkenheid steekt ons een hart onder de riem.

Steunbetuigingen en schenkingen

Klik hier voor het overzicht van alle donaties die we al mochten ontvangen.

Wil jij een gift doen?
Cheer for Champions roept op om te blijven supporteren voor alle medewerkers die ervoor zorgen dat ziekenhuizen, woon-zorgcentra, jeugdinstellingen … blijven draaien in deze crisis en zamelt geld in om onze helden mentaal en emotioneel te versterken.
Steunen kan onder andere door een gift aan de zorgorganisatie van jouw keuze.
Ook in az Sint-Blasius zijn we heel dankbaar voor jullie steun!
action.cheerforchampions.be/project/27380.
cheerforchampions.be