Draag een chirurgisch mondmasker

In alle ziekenhuizen is het dragen van een chirurgisch mondmasker nog steeds wettelijk verplicht.
Draag het mondmasker op elk moment in het ziekenhuis, ook op de kamer van een patiënt.

Hebt u geen masker bij? Dan kan u een chirurgisch masker (1 EUR) aankopen

- bij de kassa van het restaurant, tijdens de openingsuren
   (maandag tot vrijdag: 9u-18u; zaterdag en zondag: 10u-18u)
- aan het onthaal op de eerste verdieping: buiten de openingsuren van het restaurant
- op campus Zele: aan het onthaal.

Ook regelmatig uw handen ontsmetten is belangrijk voor uw veiligheid en die van de patiënten:

- bij het binnenkomen in de inkomhal van het ziekenhuis
- wanneer u zich inschrijft aan de digitale kiosk
- vooraleer u een raadplegingsruimte of kamer binnengaat.

Naar het ziekenhuis en symptomen van corona?

Indien je een afspraak hebt in het ziekenhuis, voor een raadpleging, een onderzoek of een opname, en je hebt symptomen van corona, neem dan eerst contact op met ons!

- voor een raadpleging of onderzoek: bel het afsprakenbureau op 052 25 25 05

- voor een opname: bel de dienst opnameplanning op 052 25 25 74.

De arts bekijkt dan mee of de afspraak best verplaatst wordt of niet.

Bezoekregeling

Bezoek kan dagelijks van 15u tot 20u. Uitzonderingen op volgende diensten:

 • Intensieve zorgen:
  dagelijks tussen 15.00 tot 15.30 (met artsencontact) en 19.00 tot 19.30 (zonder artsencontact)
 • kraamafdeling: 16.00 tot 19.00
 • kinderafdeling: 15.00 tot 20.00 + 24/7 voor ouders en vertrouwenspersonen
 • de Haven (palliatieve eenheid): 24/7
 • PAAZ (psychiatrie):
  maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: van 16.30u tot 20.00u

  woensdag, zaterdag, zondag en feestdagen: van 14.00u tot 20.00u

Let op:
Wij bevelen bezoekers aan om maximum met twee personen te komen. Het dragen van een chirurgisch mondmasker blijft wettelijk verplicht, ook op de kamer van een patiënt.
We vragen uitdrukkelijk om NIET op bezoek te komen bij een patiënt als u symptomen van corona hebt.
Patiënten met corona kunnen géén bezoek ontvangen.

 

 

Geen coronatest meer vóór uw ziekenhuisopname

Enkel mensen met covid-symptomen worden getest op corona op de dag dat ze in het ziekenhuis opgenomen worden.

Revalidatie na corona

Heb je ernstige, langdurige klachten na Covid-19? Praat erover met je huisarts. Hij of zij kan je helpen, of doorverwijzen naar de dienst fysische geneeskunde voor een specifieke revalidatie na corona.

Het doormaken van COVID-19 kan immers aanleiding geven tot zeer diverse klachten. Bij sommige mensen blijven weken- tot maandenlang kortademigheid, een gevoel van vermoeidheid, krachtsverlies of andere lichamelijke klachten aanwezig. Er kunnen ook psychische klachten optreden, zoals verminderd concentratievermogen en verwerkingsproblemen. Deze klachten kunnen een negatieve weerslag hebben op de dagelijkse activiteiten zoals werkhervatting, hobby’s, sporten,… 

Een revalidatie op maat van de individuele patiënt kan dan van onschatbare waarde zijn. 

Het revalidatieteam biedt van az Sint-Blasius biedt een multidisciplinair programma aan dat na een intakegesprek en een evaluatie wordt samengesteld. De sessies worden gedeeltelijk terugbetaald. 
Meer info op www.azsintblasius.be/zorgaanbod/specialismen/revalidatie/.

Veilig op raadpleging bij de kinderarts

Onze kinderartsen merken dat sommige ouders met een ziek kind weigerachtig zijn om op raadpleging te komen uit schrik voor een mogelijke besmetting met het coronavirus. Maar het is net heel belangrijk dat zieke kinderen de juiste zorgen krijgen. Ook in az Sint-Blasius garanderen we de veiligheid van onze patiëntjes en hun ouders. Stel een raadpleging bij de kinderarts dus niet uit!

 • Afspraken worden verspreid ingepland, zodat er zo weinig mogelijk mensen tegelijkertijd in de wachtzaal zitten.
 • De kinderartsen dragen een mondmasker en ze ontsmetten hun handen vóór en na elk patiëntje.

Zwanger? Veilig bevallen in az Sint-Blasius

Hartelijke gelukwensen met uw zwangerschap!
Zwanger zijn en bevallen in tijden van corona brengt extra vragen met zich mee.
Klik hier door naar een aparte pagina met informatie over zwangerschap, bevalling en borstvoeding in tijden van corona.
Je vindt er onder andere informatie over de zwangerschapscontroles waarbij je partner mee kan komen.

We maakten een aantal korte filmpjes waarin je digitaal kennis maakt met onze afdeling en alles wat met de geboorte van je baby te maken heeft.

Vragen over het Corona virus - ook voor anderstaligen

Op de website www.info-coronavirus.be vindt u antwoord op uw vragen.
De overheid plaatst hier steeds de meest actuele informatie.
De aanbevelingen mbt corona zijn beschikbaar in verschillende talen via: