COVID-19 (Corona)

U voelt zich ziek en vermoedt corona?

Om de verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, werd een tijdelijk triagecentrum opgericht. De bedoeling is om op deze manier besmette patiënten niet in contact te brengen met de reguliere patiënten in het ziekenhuis of in een wachtzaal. 

Vertoont u symptomen die op een mogelijke besmetting met het coronavirus kunnen wijzen?

Meld u telefonisch aan: 

 • op weekdagen bij de eigen huisarts
 • in het weekend bij de huisartsenwachtpost 052-730 100

De huisarts zal u indien nodig doorverwijzen naar het tijdelijke triagecentrum COVID-19: 

 • op weekdagen op een volledig afgescheiden locatie op campus De Kroon, Kroonveldlaan 40 (rechtervleugel, vergadercomplex)
 • in het weekend in een afgebakende zone van de huisartsenwachtpost 

Lees ook de info op www.dendermonde.be/coronavirus.

U wordt doorverwezen naar het ziekenhuis? 
Enkel vanaf 38°C koorts of meer en ademhalingsproblemen, komt u mogelijk in aanmerking voor een test.
In dit geval mag u naar het ziekenhuis komen via de inrit van de dienst spoedgevallen. 

In een mobiele unit op onze spoedparking werkt een verpleegkundige volgens een systeem van pre-triage:
- (Vermoedelijke) COVID-patiënten worden doorverwezen naar de nieuwe COVID-spoedzone.
   Die bevindt zich in het chirurgisch dagcentrum (dat momenteel niet in gebruik is voor chirurgie)
- Gewone spoedpatiënten worden doorverwezen naar de receptie van de dienst spoedgevallen.

Hygiëneadvies voor mensen met COVID-symptomen die thuis geïsoleerd zijn
Klik hier voor de informatie in het Nederlands (pdf).
Deze richtlijnen 

Hygiëneadvies voor mensen met COVID-symptomen die thuis geïsoleerd zijnAangepaste regeling voor afspraken, onderzoeken en ingrepen

 • Alle afspraken voor raadplegingen, onderzoeken en opnames worden geannuleerd:
  U zal een SMS-bericht ontvangen i.v.m. uw geannuleerde afspraak.
  Enkel dringende afspraken vinden wél plaats: in dit geval nemen wij contact met u op.

  Twijfelt u? 
  Bel het afsprakenbureau 052 25 25 05 voor raadplegingen en onderzoeken.
  Bel de dienst opnameplanning 052 25 25 74 voor geplande opnames en ingrepen.

  Inplannen van een nieuwe afspraak:
  Neem pas contact op met het afsprakenbureau na de periode van Coronamaatregelen.

 • Afspraken op medische beeldvorming en nucleaire geneeskunde:
  Enkel dringende en noodzakelijke onderzoeken vinden plaats. Indien uw arts oordeelt dat uw geplande onderzoek dringend is, dan bellen wij u om uw afspraak te bevestigen.

  Twijfelt u? 
  Bel het secretariaat medische beeldvorming 052 25 26 95

  Inplannen van een nieuwe afspraak:
  Neem pas contact op met het afsprakenbureau na de periode van Coronamaatregelen.
 • Ingrepen in het Chirurgisch Dagcentrum: 
  Alle ingrepen worden geannuleerd. Onze medewerkers brengen alle betrokken patiënten op de hoogte.

 • Campus Zele volledig gesloten BEHALVE voor dialysepatiënten: 
  Enkel dialysepatiënten kunnen in Zele terecht.
  Dringende afspraken en onderzoeken vinden plaats op campus Dendermonde.
  Alle andere afspraken en onderzoeken op campus Zele worden geannuleerd.
  Onze medewerkers brengen alle betrokken patiënten op de hoogte.

 • Behandelingen in de Pijnkliniek (campus Zele):
  Alle behandelingen worden geannuleerd. Onze medewerkers brengen alle betrokken patiënten op de hoogte.

 

Dringende afspraak = noodzakelijke verplaatsing

De richtlijnen van de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, vindt u op de website van Stad Dendermonde: www.dendermonde.be/maatregelen-in-dendermonde.

Enkel noodzakelijke verplaatsingen zijn nog toegelaten. Ook een dringende afspraak in az Sint-Blasius, wordt beschouwd als noodzakelijk. U heeft hiervoor géén attest van het ziekenhuis nodig. 

Aangepaste regeling voor bezoek in az Sint-Blasius

Er geldt een algemeen bezoekverbod in het hele ziekenhuis.
Uitzonderingen:

 • Kinderafdeling: enkel ouders toegelaten, één ouder tegelijk, geen broers of zussen.
 • Patiënten in hun laatste levensfase (op palliatieve eenheid of op andere afdelingen): onmiddellijke naasten zijn toegelaten; neem hiervoor contact op met de hoofdverpleegkundige(zie contactinfo www.azsintblasius.be/zorgaanbod/zorgafdelingen/)
 • Verloskwartier, kraamafdeling en neonatologie
  Zwangerschapscontrole (of controlemonitor): de partner is niet nodig en dus ook niet toegelaten. 
  Verloskwartier: de partner is welkom, je blijft wel steeds in de kamer bij je vrouw, je loopt niet heen en weer in het ziekenhuis.
  Kraamafdeling: enkel de partner mag op bezoek komen, jullie andere kinderen zijn niet toegelaten.
  Je mag één keer per dag binnenkomen, we vragen om op de kamer te blijven en niet een aantal keren het ziekenhuis te verlaten en terug te komen.
  Neonatologie: de ouders zijn toegelaten. Bezoek je baby één keer per dag voor langere tijd in plaats van verschillende korte bezoekjes.

 

Restaurant
Het restaurant is volledig gesloten voor bezoekers.

De hoofdingang van het ziekenhuis sluit om 20.00 uur.

Psychologische bijstand en zingeving

Heeft u, naar aanleiding van de Coronacrisis, nood aan een gesprek?
Neem dan contact op met patiëntenbegeleiding op 052 25 27 47.
Het nummer is bereikbaar op weekdagen, van 8 tot 17 uur voor patiënten en familieleden.

We geven u hier graag een aantal tips in tijden van corona.

Wasgoed van opgenomen patiënten brengen en ophalen

Wanneer?
Elke dag (ook in het weekend) van 07.00 tot 20.00 uur.

 • In de inkomhal van het ziekenhuis.
 • Steeds in een tas of zak, met een etiket met naam en geboortedatum van de patiënt. 
  Indien u het kamernummer kent, schrijf dit ook op het etiket. 

We merken dat sommige mensen een leuke wenskaart in de zak met het propere wasgoed steken. Misschien een fijn idee? 

Wacht even buiten en houd afstand!
Wanneer u wasgoed komt brengen of halen, is het belangrijk om afstand van elkaar te houden (minsten 1,5 meter). Om die reden laten we maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd in de inkomhal. 
Wanneer er al 2 personen binnen zijn, wacht dan even buiten aan de draaideur tot wanneer u binnen kan.

Oproep mondmaskers

Breng ons uw mondmaskers. Zo helpt u onze zorgverleners om Corona-patiënten te helpen en zichzelf te beschermen. U mag de mondmaskers afgeven aan de onthaalpost in onze inkomhal (campus Dendermonde). Hartelijk dank!

Wij zoeken vooral FFP2 en FFP3 mondmaskers (met of onder ventiel).
U herkent deze maskers aan onderstaande verwijzingen op het masker of op de verpakking:
- CE-label
- Europese norm EN149:2001
- N95 of KN95
Deze gegevens verwijzen naar de nodige kwaliteitskeuringen. De producent of het merk is niet van belang.
Bij voorkeur in de originele verpakking.

Ook chirurgische mondmaskers zijn bijzonder welkom.
Ook deze kunnen onze medewerkers gebruiken tijdens hun activiteiten in het ziekenhuis.

    

   FFP2 met ventiel                FFP2 zonder ventiel         chirurgisch mondmasker


Wat met zelfgemaakte mondmaskers?
Op de Facebookpagina van de overheid (FOD Volksgezondheid) vindt u informatie over het zelf maken van mondmaskers. Ook deze zelfgemaakte mondmaskers zijn welkom aan onze onthaalpost.
We bekijken momenteel welke medewerkers in het ziekenhuis deze kunnen dragen. De medewerkers die instaan voor (Corona-)patiënten, dragen professionele maskers.

 

 

Coronavirus: gevolgen voor onze vormingen en infosessies

Gezien de aanbevelingen van de Belgische overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, moeten we helaas onze activiteiten van de Blasius Academie in de komende weken annuleren.

Wanneer u inschreef voor een activiteit, dan wordt u sowieso op de hoogte gesteld of ze al dan niet zal plaatsvinden. Twijfelt u? Neem contact met ons op.

Helpen als vrijwilliger?

Misschien wil u in deze corona-tijden als vrijwilliger helpen in ons ziekenhuis. 
U kan zich aanmelden via deze link op onze website.

Of misschien wil u achter de schermen onze zorgverleners helpen, door boodschappen voor hen te doen, op de kinderen te passen,... ?
Dan kan u terecht op de website www.hulpvoorhelden.be.

Hartelijk dank! Uw betrokkenheid steekt ons een hart onder de riem.

Corona: feit of fictie

Het coronavirus houdt ons allemaal in de ban.
De stroom aan adviezen, remedies en verklaringen is bijna niet bij te houden. Er doen helaas ook veel foute verhalen over Covid19 de ronde.
De website van Gezondheid-en-Wetenschap geeft, in samenwerking met universiteiten en gezondheidsorganisaties, een overzicht van de feiten.

www.gezondheidenwetenschap.be/dossiers/coronavirus

Heeft u vragen over het Corona virus?

Op de website www.info-coronavirus.be vindt u antwoord op uw vragen. De overheid plaatst steeds de meest actuele informatie op deze site.

Ook richtlijnen om besmetting te voorkomen vindt u op dezelfde website.

Voelt u zich ziek, en vraagt u zich af of u besmet bent? 
Neem telefonisch contact op met uw huisarts of met de huisartsenwachtpost (052 730100). 


Hoe kan je besmetting voorkomen
: informatie voor anderstaligen
Richtlijnen om besmetting met het coronavirus te voorkomen in 20 verschillende talen (o.a. Arabisch, Bulgaars, Roemeens, Russichs, Turks, ... zijn te vinden op www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info.