Draag een chirurgisch mondmasker van zodra u het ziekenhuis binnenkomt

In het ziekenhuis is het dragen van een mondmasker nog steeds verplicht.
Om de verspreiding van covid-19 te voorkomen, zijn chirurgische mondmaskers beter geschikt dan stoffen. Daarom vragen we om enkel chirurgische mondmaskers te dragen van zodra u het ziekenhuis binnenkomt tot u weer buiten gaat.

Bezoekregeling

Sinds dinsdag 3 mei is bezoek opnieuw dagelijks toegelaten

 • gedurende maximum één uur tussen 18 en 20 uur,
 • één persoon per patiënt (bij voorkeur steeds dezelfde persoon).

Ook op spoed is één begeleider of bezoeker toegelaten.

Patiënten met corona kunnen géén bezoek ontvangen.

Op volgende diensten gelden specifieke richtlijnen

 • Kinderafdeling: de ouders, broertjes en zusjes mogen (doorlopend) op bezoek komen
 • Kraamafdeling: de partner, broertjes en zusjes mogen (doorlopend) op bezoek komen
 • Neonatologie: enkel de ouders mogen doorlopend op bezoek komen, op woensdag en zaterdag mogen ook broers en zusjes meekomen.
  Niet-gevaccineerde, inslapende ouders en partners worden in het ziekenhuis getest.
 • Geriatrie: het bezoekuur is van 18u tot 19u voor patiënten in bed 1 (aan de gang) en van 19u tot 20u voor patiënten in bed 2 (aan het raam). Voor patiënten die alleen liggen op de kamer is het bezoekuur van 18u tot 19u.
 • Intensieve Zorgen: zie info op deze pagina
 • Patiënten in de laatste levensfase: bezoek is mogelijk, steeds in overleg met de behandelende arts of hoofdverpleegkundige.
 • Patiënten met corona kunnen geen bezoek ontvangen

 

Wasgoed voor patiënten met corona

U kan wasgoed brengen of halen elke dag tussen 7.00 en 19.30 uur aan de onthaalpost in de inkomhal. Doe het wasgoed in een zak of tas en bevestig er een kaartje aan met de naam en kamernummer van de patiënt.
Voor een vlotte werking van de waspost, vragen we u om de tas met wasgoed steeds aan onze medewerker te geven/vragen, zodat alles overzichtelijk blijft en in de juiste karren ligt.

Geen coronatest meer vóór uw ziekenhuisopname

Wanneer u opgenomen wordt in het ziekenhuis, werd u tot nu toe vooraf getest op Covid-19.
Dit is niet langer van toepassing. Vanaf dinsdag 10 mei stopt alle screening van geplande en ongeplande opnames.

Uitzondering: patiënten met covid-symptomen worden wél nog gescreend op de dag dat ze in het ziekenhuis opgenomen worden.

Patiënten voor wie reeds een test gepland was, zullen een annulatiebericht ontvangen.
Heeft u toch nog vragen over de (annulatie) van uw coronatest?
Neem contact op via 052 25 25 74.

Patiënten en begeleiders op dienst spoedgevallen

Begeleiders zijn niet toegelaten, behalve

 • bij kinderen (-18 jaar)
 • bij palliatieve patiënten
 • bij zwaar demente patiënten
 • wanneer de begeleider tolk is voor de patiënt

Kom zoveel mogelijk alleen op raadpleging

 • Wij vragen elke patiënt om alleen naar het ziekenhuis te komen.
  Als het echt noodzakelijk is (bijvoorbeeld bij patiënten die minder mobiel zijn), breng dan maximaal één begeleider mee.

 • Op raadpleging met je kind: er kan maximaal 1 ouder mee kan op raadpleging.

 • Raadpleging tijdens de zwangerschap: Je partner mag 4 maal meekomen, bij volgende raadplegingen:1e controle  - 12 weken – 20 weken – 28/30 weken
  Indien jouw 20 weken reeds voorbij zijn, mag je partner nog eens extra meekomen.
  Meer info voor zwangeren op 'zwanger zijn in tijden van corona'.

 • Chirurgisch of internistisch dagcentrum: personen die een patiënt brengen of ophalen, mogen de patiënt tot aan de deur van de afdeling brengen en wachten dan in de eigen auto.

Restaurant is gesloten voor bezoekers

Het restaurant is tijdelijk gesloten voor bezoekers en patiënten

 

 

Een coronatest voor vertrek op reis, evenement, ...

Je maakt hiervoor zelf een afspraak.
Surf naar http://www.vehamedgaatopreis.be en vul je gegevens in. De test wordt afgenomen in het triagecentrum voor de huisartsenwachtpost, Kroonveldlaan 40 d, naast het az Sint-Blasius. 
De website werd opgericht door huisartsenkring Vehamed en az Sint-Blasius, om de huisartsen de komende weken en maanden niet te overbelasten. 
De informatie over de kostprijs en hoe je het resultaat van je test kan bekomen, vind je op ook op http://www.vehamedgaatopreis.be.
Let op: de test is niet altijd gratis! je vindt informatie over de voorwaarden voor een gratis test op de website van de overheid: Juli, 2021 | eHealth (fgov.be).

 

 

Een coronatest na hoogrisico contact

U moet zich laten testen na hoogrisico contact en beschikt over een code.
Indien u een CTPC code hebt, dan kan u zelf met uw code een afspraak inboeken in het Covid testpunt, via deze website: https://www.triagecentrumdekroon.be/. De code hebt u gekregen van uw huisarts, of van de contactopvolging van de overheid, of via de webapplicatie na uw terugkeer uit een rode zone. De test is gratis voor u. 

Blasius Academie: vormingen en infosessies in coronatijden

Om uw veiligheid te garanderen, worden de activiteiten van Blasius Academie aangepast aan de meest actuele maatregelen met betrekking tot corona. Sommige informatieve en educatieve sessies vinden online plaats, bij andere is fysieke aanwezigheid ook terug mogelijk. Hierbij worden de nodige voorzorgsmaatregelen gerespecteerd.   

Meer info bij Ivanka Willems 052 25 23 74
academie(at)azsintblasius.be

U bent veilig in az Sint-Blasius

    

We zorgen voor uw veiligheid

Alle mogelijke voorzorgsmaatregelen werden genomen om de activiteiten veilig te kunnen laten verlopen. Hartelijk dank om ook uw steentje bij te dragen aan de veiligheid van ons allen. 

 • Mondmasker
  Draag steeds een chirurgisch mondmasker (geen stoffen) van zodra u het ziekenhuis binnenkomt. Draag het zolang u in het ziekenhuis bent. Opgenomen patiënten dragen een mondmasker telkens wanneer iemand de kamer binnenkomt, dus ook tijdens bezoek.

 • Handhygiëne
  Ontsmet steeds uw handen in de inkomhal van het ziekenhuis. 
  Komt u op raadpleging? Ontsmet uw handen dan ook vooraleer u zich inschrijft aan de digitale kiosk en vooraleer u een lokaal voor raadpleging, onderzoek, behandeling binnengaat.
  Komt u op bezoek? Ontsmet uw handen dan vooraleer u de kamer van de patiënt binnengaat.

 • Wat doen onze zorgverstrekkers?
  Ook onze artsen en zorgverstrekkers dragen een mondmasker en eventueel handschoenen (voor sommige onderzoeken ook een schort of gezichtsbescherming). Ze ontsmetten de handen en de raadplegingsruimte voor en na elke patiënt.

 • Afstand houden
  De afspraken worden gespreid in de tijd, zodat patiënten verspreid kunnen plaatsnemen in de wachtzalen. Er is signalisatie om 1,5 meter afstand te waarborgen.

 • Kom alleen
  We vragen elke patiënt om zoveel mogelijk alleen naar het ziekenhuis te komen.
  (zie boven)

Revalidatie na corona

Heb je ernstige, langdurige klachten na Covid-19? Praat erover met je huisarts. Hij of zij kan je helpen, of doorverwijzen naar de dienst fysische geneeskunde voor een specifieke revalidatie na corona.

Het doormaken van COVID-19 kan immers aanleiding geven tot zeer diverse klachten. Bij sommige mensen blijven weken- tot maandenlang kortademigheid, een gevoel van vermoeidheid, krachtsverlies of andere lichamelijke klachten aanwezig. Er kunnen ook psychische klachten optreden, zoals verminderd concentratievermogen en verwerkingsproblemen. Deze klachten kunnen een negatieve weerslag hebben op de dagelijkse activiteiten zoals werkhervatting, hobby’s, sporten,… 

Een revalidatie op maat van de individuele patiënt kan dan van onschatbare waarde zijn. 

Het revalidatieteam biedt van az Sint-Blasius biedt een multidisciplinair programma aan dat na een intakegesprek en een evaluatie wordt samengesteld. De sessies worden gedeeltelijk terugbetaald. 
Meer info op www.azsintblasius.be/zorgaanbod/specialismen/revalidatie/.

Veilig op raadpleging bij de kinderarts

Onze kinderartsen merken dat veel ouders met een ziek kind weigerachtig zijn om op raadpleging te komen uit schrik voor een mogelijke besmetting met het coronavirus. Maar het is net heel belangrijk dat zieke kinderen de juiste zorgen krijgen. Ook in az Sint-Blasius garanderen we de veiligheid van onze patiëntjes en hun ouders. Stel een raadpleging bij de kinderarts dus niet uit!

 • Afspraken worden verspreid ingepland, zodat er zo weinig mogelijk mensen tegelijkertijd in de wachtzaal zitten.
 • Overal in het ziekenhuis vragen we om minstens 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
 • De kinderartsen dragen een mondmasker en face shield (gezichtsbeschermer) en ze ontsmetten hun handen vóór en na elk patiëntje.

Zwanger? Veilig bevallen in az Sint-Blasius

Hartelijke gelukwensen met uw zwangerschap!
Zwanger zijn en bevallen in tijden van corona brengt extra vragen met zich mee.
Klik hier door naar een aparte pagina met informatie over zwangerschap, bevalling en borstvoeding in tijden van corona.
Je vindt er onder andere informatie over de zwangerschapscontroles waarbij je partner mee kan komen.

We maakten een aantal korte filmpjes waarin je digitaal kennis maakt met onze afdeling en alles wat met de geboorte van je baby te maken heeft.

Informatie voor mensen met kanker in tijden van corona

Het oncologisch team staat ook in corona-tijden klaar om mensen met kanker te helpen.
Op deze pagina geven wij alvast enkele antwoorden op de meest voorkomende vragen omtrent het coronavirus bij mensen met kanker. 

Herstellen na kanker in tijden van corona

Omwille van de onzekerheid rond de verdere impact van het corona virus is besloten om de veiligheid van onze patiënten voorop te stellen en momenteel geen fysieke revalidatie aan te bieden binnen ons onco-revalidatie programma 'Herstel en Balans'.

Onze begeleiding voor patiënten met kanker en na kanker stopt echter niet! 
We blijven u graag psychosociale ondersteuning bieden. We doen via individuele sessies bij onze zorgmedewerkers van het psychosociaal support team. Daarnaast bieden we dit najaar een aantal online informatiesessies, die u thuis kan volgen via uw computer of smartphone

Indien u vragen of interesse heeft, aarzel niet om ons te contacteren. We kijken dan samen hoe we u kunnen ondersteunen in uw herstelproces. 
Klik hier voor onze contactgegevens.

 

 

Diabetes in tijden van corona

Als diabetesteam staan wij garant voor een kwaliteitsvolle zorgverlening en opvolging van uw diabetes. Het is belangrijk dat de zorg voor uw diabetes ook in corona-tijden gegarandeerd blijft.
Indien uw afspraak geannuleerd wordt, dan verwittigen wij u per sms of telefoon. Wanneer u geen bericht ontvangt, dan vindt uw raadpleging plaats zoals gepland.
Conventiepatiënten die in rusthuizen verblijven, hoeven niet fysiek naar het ziekenhuis te komen, de patiënt/familie of het WZC-personeel zal telefonisch gecontacteerd worden voor verder advies. 

Uiteraard blijven we steeds ter beschikking bij verdere vragen, op 052 252677 of via diabetescentrum@azsintblasius.be.

 

Ter info: de Diabetesliga heeft voor alle personen met diabetes veel voorkomende vragen en antwoorden m.b.t. corona op een rijtje gezet, op de website www.diabetesliga.be. Uiteraard geven we zelf ook graag informatie. Via deze link (pdf) vindt u antwoorden op de meest voorkomende vragen omtrent diabetes. 

Hygiëneadvies thuis

Voor mensen met covid-19 die -al dan niet na een ziekenhuisopname- thuis geïsoleerd zijn, werden onderstaande richtlijnen opgesteld:

 • Klik hier voor de richtlijnen (pdf) die we in az Sint-Blasius meegeven aan covid-patiënten bij ontslag uit het ziekenhuis.
 • Klik hier voor de informatie die de overheid ter beschikking stelde (Nederlands - pdf).
 • Vertalingen van deze richtlijnen zijn te vinden op de website van de federale overheid

Vragen over het Corona virus - ook voor anderstaligen

Op de website www.info-coronavirus.be vindt u antwoord op uw vragen.
De overheid plaatst hier steeds de meest actuele informatie.

Er doen helaas ook veel foute verhalen over Covid19 de ronde. 
De website van Gezondheid-en-Wetenschap geeft, in samenwerking met universiteiten en gezondheidsorganisaties, een overzicht van de feiten: www.gezondheidenwetenschap.be/dossiers/coronavirus

Deze aanbevelingen mbt corona zijn beschikbaar in verschillende talen via: