Steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Het az Sint-Blasius heeft bij ESF een project ingediend voor de oproep “Anders organiseren”.

Dit sluit aan bij onze eigen beleidsvisie “Samen Beter Worden 2016-2020”. In deze visie staat voortdurend verantwoord verbeteren op basis van interne en transmurale samenwerking centraal. Hieraan werken we volgens een concreet groeipad naar 2020. Elk nieuw initiatief in het ziekenhuis sluit aan op dit groeipad. Op die manier bouwen we samen verder aan een steeds hoger kwaliteitsniveau van onze zorg en dienstverlening.

Met het project “Anders organiseren” gaan we op zoek naar een innovatieve organisatiestructuur die enerzijds de organisatie meer wendbaar maakt en tegelijk onze medewerkers ondersteunt, door het reduceren van de werkdruk, door het faciliteren van de samenwerking binnen en tussen teams en door het verbeteren van het psychosociaal welbevinden.
Dit ESF-project heeft een looptijd van 18 maanden en is op 1 november 2018 van start gegaan.