Artikel

Benoeming nieuwe hoofdarts: Dr. Kristof Van den Hauwe

31/08/2020

Op 1 september start Dr. Kristof Van den Hauwe in az Sint-Blasius als nieuwe hoofdarts. Hij volgt in die functie Dr. Raf Jacobs op, die als Neus-Keel-Oorarts zijn klinische praktijk in ons ziekenhuis verder blijft uitoefenen.

Dr. Van den Hauwe werkte tot voor kort als anesthesist en urgentiearts in het AZ Jan Palfijn (Gent), waar hij het artsenkorps vertegenwoordigde in de raad van bestuur. Eerder was hij er medisch diensthoofd van de dienst anesthesie en secretaris van de medische raad.
Dr. Van den Hauwe was ook gedurende een 6-tal jaren coördinator van het operatiekwartier.
Naast zijn specialisatie in de anesthesie en bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde, studeerde dr. Van den Hauwe ook gezondheidsrecht en volgde hij een opleiding voor arts-specialisten inzake ziekenhuisbeleid aan de EHSAL Management School. 

Het is de ambitie van Dr. Van den Hauwe om samen met het artsenkorps en het gehele ziekenhuis, en in nauwe samenwerking met de eerste lijn en onze netwerkpartners, de strategie van het az Sint-Blasius verder te versterken: als toonaangevende regionale zorgorganisatie inzetten op de best mogelijke gezondheid van de bevolking.

We wensen hem hierin alle succes toe en bedanken dr. Jacobs van harte voor zijn jarenlange inzet en gedrevenheid als hoofdarts.