Artikel

Laboratorium az Sint-Blasius verdubbelt analysecapaciteit covid-tests

16/10/2020

Het az Sint-Blasius runt samen met de huisartsenwachtpost Vehamed een COVID-19-testpunt, dat nu meer dan 500 stalen per dag afneemt. Alle covid-19 stalen die daar afgenomen worden, worden geanalyseerd in het laboratorium van az Sint-Blasius. Ook van buiten het Vehamed testpunt ontvangen wij tests die in ons labo geanalyseerd worden, onder andere vanuit een aantal woonzorgcentra.

Dankzij een vlotte samenwerking tussen de Vehamed-huisartsen en het ziekenhuis, slagen we erin de testresultaten snel ter beschikking te stellen. 
Midden oktober namen we een 2de toestel in gebruik waardoor onze analysecapaciteit verdubbelde. Zo hebben we nog de nodige marge indien de cijfers nog verder zouden toenemen. Het az Sint-Blasius beschikt dus over voldoende analysecapaciteit om kwaliteitsvolle en patiëntgerichte zorg te blijven verlenen, ook in deze uitzonderlijke covid-19 tijden.

"We kunnen nu tot 1.000 testen per dag uitvoeren, waardoor we de analysecapaciteit in de regio sterk verhogen", zegt dokter Inge Verschraegen, directeur van het klinisch laboratorium. "Elke drie uur gaat er een nieuwe lading stalen in het toestel. Alle resultaten zijn binnen de 24 uur gekend."

Alle resultaten gaan naar de aanvragende (huis)arts. 
Je kan zelf ook het resultaat van je test opvolgen in je persoonlijk elektronisch patiëntendossier, via www.azsintblasius.be/mijndossier of via de app Mynexuzhealth; ofwel op www.mijngezondheid.net of via de app Coronalert.