Raadpleging

Raadpleging

Een afspraak maken. Klik hier.

Maak uw afspraak voor een specifieke arts of discipline via het desbetreffende secretariaat:

 cardiologie 052 25 29 50
 diabetescentrum 052 25 26 77
 geheugenrevalidatie (consultatie na diagnose) 052 25 29 06
 kindergeneeskunde (pediatrie) 052 25 20 08
 MKA (mond-, kaak- en aangezichtsheelkunde) 052 25 27 00
 nefrologie (nierziekten) 052 25 29 48
 neurologie (hersen- en zenuwaandoeningen) 052 25 25 05
 neurochirurgie 
 (ingrepen op het zenuwstelsel en op de wervelkolom)
 052 25 29 41
 nucleaire geneeskunde  052 25 26 60
 orthopedie 052 25 26 07
 pijnkliniek 
(campus Zele)
 052 45 64 04
 plastische heelkunde 052 25 22 97
 radiologie (medische beeldvorming) Dendermonde 052 25 26 95
 radiologie (medische beeldvorming) Zele 052 45 64 97
 revalidatie 052 25 20 83
 vaatheelkunde 052 25 22 22
 overige disciplines: 
 via het centraal afsprakenbureau
 
 052 25 25 05


U kan op raadpleging komen bij één van onze artsen of multidisciplinaire teams.
De meeste raadplegingen vinden plaats op onze campus Dendermonde, andere op de campus Zele. Vaak kan u ook zelf kiezen tussen campus Dendermonde en campus Zele.

Een overzicht van alle specialismen en multidisciplinaire teams, de raadplegingsuren, de campus en de telefoonnummers van de afsprakenbureaus vindt u onder zorgaanbod - specialismen.
Maak steeds vooraf een afspraak (zie hierboven).
Betalen doet u niet meteen de dag van de raadpleging. U zal een factuur ontvangen op het einde van de maand volgend op de raadpleging. Meer info over betalingen vindt u op deze site bij financiële info.

Waar aanmelden?

Inschrijven aan een kiosk

Op campus Dendermonde kunnen patiënten (voor een raadpleging, een onderzoek of een opname) zich inschrijven volgens een volledig nieuw systeem. 
Op de eerste verdieping (te bereiken via trap, roltrap of lift) staan 3 kiosken ter beschikking bij het 'aanmeldpunt'.
Aanmelden gaat dan snel en eenvoudig: de patiënt hoeft alleen maar zijn identiteitskaart in de kiosk in te voeren en de instructies op het ‘touch screen’ te volgen. Op het aanraakscherm beantwoordt hij een aantal vragen.

 • Indien alle gevraagde informatie klopt, rollen uit de kiosk meteen de patiëntenklevers. 
  Op de eerste klever staat het routenummer vermeld. De patiënt begeeft zich meteen naar de wachtzaal voor zijn afspraak.
 • Indien de patiënt op een bepaald moment aangeeft dat de informatie op het scherm niet klopt, of indien hij geen identiteitskaart bij heeft, wordt hem gevraagd zich aan te melden aan één van de onthaalmedewerkers aan de loketten (de kiosk print dan een ticket met volgnummer).

Het kioskensysteem zorgt voor versnelde inschrijving van patiënten; wie al een afspraak bij een arts of andere zorgverstrekker in het ziekenhuis heeft en met alles in orde is, hoeft niet te wachten aan de loketten aan het onthaal.

Opgelet:
Digitaal inschrijven is niet van toepassing voor patiënten die zich aanmelden aan het onthaal van het Chirurgisch dagziekenhuis of op de dienst spoedgevallen.

Komt u met de wagen?

U dient uw parkingticket te valideren aan de betaalautomaat op het gelijkvloers.
Parkeren is gratis voor patiënten dagziekenhuis oncologie, dialyse en fysio.
Meer informatie over parkeren en tarieven: klik hier.

Probeer tijdig in het ziekenhuis aanwezig te zijn voor uw inschrijving aan het onthaal (15 minuten voor het afgesproken uur). Hou ook rekening met mogelijk druk verkeer of eventuele verminderde bereikbaarheid (bv. wegens wegwerkzaamheden of wegomleiding).

Annuleren van uw afspraak

Wanneer u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak, laat het ons dan tijdig weten (24 uur vooraf).        

 • op weekdagen via 052 25 25 05 (van 8 tot 20 uur)
 • op zaterdag en zondag via 052 25 20 11 (van 8 tot 20 uur)

De vrijgekomen tijd kunnen we gebruiken om andere patiënten verder te helpen.
Bovendien voorkomt u dat wij u een annulatierekening moeten sturen (€ 25,-).

Wat brengt u mee voor een raadpleging? 

 • EID: elektronische identiteitskaart (of die van uw kind)
 • brief van de verwijzende arts (indien het gaat om een doorverwijzing)
 • naam en adres van uw huisarts
 • bloedgroepkaart
 • eventueel recente uitslagen van onderzoeken die in verband staan met de raadpleging
  bv. RX-foto's, bloeduitslagen,...
 • informatie over eventuele allergieën 

Tips voor een goed gesprek met je arts

Je dokter wil je graag goed helpen. Je dokter wil jou graag goed helpen. Hiervoor heeft de arts veel informatie nodig. Welke klachten heb je? Sinds wanneer? Denk al vóór je afspraak na over wat je wilt vertellen, en wat je wilt vragen. Tijdens het gesprek zal de arts je uitleggen welke behandelingen mogelijk zijn, en wat de voor- en nadelen zijn. Jij kan vertellen wat voor jou belangrijk is, en wat je wil bereiken. Zo kunnen jullie samen beslissen wat het beste is voor jou. De tips hieronder zetten je alvast op weg. 

1/ Bereid een gesprek met de dokter goed voor.

Maak een lijstje van je klachten en symptomen. Wat is je hoofdklacht?
Maak een lijstje van de medicatie die je nu neemt. Je kan dit ook aan je apotheker vragen.
Schrijf je vragen op en duid de belangrijkste aan.
Heb je al andere artsen geraadpleegd? Wat was hun advies?
Wat moet een behandeling voor jou als resultaat hebben?

Vraag een familielid of vriend om mee te komen als je je onzeker voelt of liever niet alleen gaat. 

Wil je vooraf informatie opzoeken op het internet? Op deze websites vind je correcte en begrijpbare informatie: www.gezondheidenwetenschap.be en www.thuisarts.nl.

2/ Stel ons jouw vragen.

Misschien vind je het moeilijk om vragen te stellen? Gebruik onderstaande vragen als leidraad om je bezoek voor te bereiden. Duid aan welke vragen je wil stellen. 

Onderzoek en behandeling

- Wat is mijn gezondheidsprobleem?
- Waarom is een bepaald onderzoek of behandeling nodig?
- Wat zijn de mogelijke behandelingen voor mijn gezondheidsprobleem? Wat zijn de voor- en nadelen?
- Wat zijn de mogelijke nevenwerkingen en pijn of ongemakken van mijn behandeling? Hoe kan ik die opvangen?
- Wat is de slaagkans van mijn behandeling?
- Kan ik mee beslissen over welk onderzoek of welke behandeling ik krijg?

Nazorg en preventie

- Welke medicatie moet ik nemen? Zijn er nevenwerkingen mogelijk?

- Kom ik best terug voor een opvolging? Hoe vaak dien ik terug te komen?

- Hoe kan ik mijn gezondheidsprobleem in de toekomst vermijden?

3/ Tijdens het gesprek

Wees kort en bondig in je verhaal. Vertel de reden van je bezorgdheid en wat je verwacht van de arts.

Leg je lijstje met klachten, medicatie en vragen voor je op tafel. Stel de vragen die je hebt opgeschreven. 

Heb je vooraf informatie opgezocht? Geef een samenvatting en vraag of de info klopt en of ze geldt voor jouw situatie.

Luister aandachtig. 

Soms gebruikt een arts een medische term die je niet kent. Vraag dan zeker om verduidelijking.

Bespreek met je arts je opties en neem actief deel aan de beslissing.

Maak aantekeningen van wat je bespreekt.

4/ Vertel ons wat voor jou belangrijk is

Elke patiënt is uniek en heeft eigen verwachtingen. Stel dat je een probleem hebt met je benen. Is het voor jou belangrijk dat je na een ingreep weer lange boswandelingen kan maken? Of is het voldoende als je nu en dan op bezoek kan gaan bij je kleinkinderen? Het één vergt misschien een meer ingrijpende behandeling dan het ander. 

Vertel ons wat voor jou belangrijk is.