Werken bij ons

Bekijk hier de korte film, waarin collega's getuigen over hun job in het ziekenhuis.  

 

Werken bij az Sint-Blasius, is werken bij een dynamische werkgever, die professionalisme hoog in het vaandel draagt. Zoals we zorg dragen voor onze patiënten, dragen we ook zorg voor jou:

 • Je mag rekenen op een professionele omkadering tijdens je tewerkstelling en extra begeleiding tijdens de eerste maanden van je loopbaan.
 • Het ziekenhuis stelt een ruim aanbod van opleidingsmodaliteiten ter beschikking.
 • Deeltijdse tewerkstelling is bij ons geen taboe. Minder dan 40% van onze werknemers werkt voltijds. Dit garandeert de mogelijkheid van een optimale combinatie werk-gezin. Bovendien bestaat de mogelijkheid om intern van dienst te veranderen. Zo kan je je ervaring en competenties op verschillende domeinen verder ontwikkelen.
 • Naast de zekerheid van een stabiele werkgever, geniet je van een sectorconform loon en een waaier aan extralegale voordelen.
 • Je zal de combinatie van onze familiale sfeer en professionele vooruitstrevendheid zeker weten te waarderen.
 • Dankzij de gunstige ligging is ons ziekenhuis gemakkelijk bereikbaar.

Studentenjob

Ben je student en wil je eens proeven van het beroepsleven?

Elke vakantie (zowel gedurende het schooljaar als in de zomervakantie) versterken studenten onze diensten. Wij bieden studentenjobs in uiteenlopende functies op verschillende diensten.

 • Studenten verpleegkunde kunnen terecht op diverse zorgafdelingen.
 • Andere studenten kunnen een job vinden bij onze ondersteunende diensten, zoals schoonmaak, boekhouding, onthaal, voedingsdienst, ...

Hoe solliciteren voor een studentenjob?
Vul een spontane sollicitatie in via deze link.
Vermeld duidelijk:

 •  dat je solliciteert voor een studentenjob
 •  voor welke functie je solliciteert
 •  tijdens welke periode je beschikbaar bent
 •  of je al gewerkt hebt in ons ziekenhuis
 •  of je een voorkeur hebt voor een bepaalde dienst

De personeelsdienst geeft je zo snel mogelijk feedback over je kandidatuur. 

10 redenen om te werken bij ons

Financieel gezond

az Sint-Blasius is een financieel gezonde en sterke organisatie met een grote werkzekerheid.

Professioneel en aangenaam

De schaalgrootte van het ziekenhuis staat garant voor een professionele en tegelijk gemoedelijke en aangename werkomgeving.

Gezond en gezinsvriendelijk

az Sint-Blasius hecht veel belang aan de gezondheid, het welzijn en de arbeidsvreugde van haar medewerkers en aan een mooi evenwicht tussen werken en leven.

Deskundigheid troef

We verwachten van onze medewerkers deskundigheid in hun terrein en stimuleren hen om zich verder te bekwamen. Het ziekenhuis biedt heel wat vormingsmogelijkheden.

Kwaliteitsvolle en innovatieve zorg

az Sint-Blasius heeft een sterke reputatie als innovatief ziekenhuis, vooruitstrevend zowel in het beleid als in de medische en verpleegkundige zorg.

De hoge kwaliteit van zorg en dienstverlening wordt bevestigd door het JCI kwaliteitslabel.

Hedendaags comfort

Als innovatief ziekenhuis investeren we in hedendaags design en comfort.
Ook verregaande informatisering draagt bij aan het comfort van onze medewerkers en patiënten.

Excellente samenwerking

Het ziekenhuis draagt samenwerking hoog in het vaandel. We stimuleren excellente samenwerking binnen het team, tussen teams onderling en met zorgpartners buitenshuis. We bieden een werkomgeving met een traditie aan multidisciplinaire samenwerking en netwerking.

Open huis

az Sint-Blasius is een open huis: laagdrempelig en uitnodigend voor de bevolking, en voor onze zorgpartners in het lokaal, regionaal en Vlaams zorgnetwerk.

Duurzame samenleving

az Sint-Blasius wil een actieve en doordachte bijdrage leveren aan een duurzame, gezonde samenleving, met respect voor mensen, milieu en middelen. Het ziekenhuis integreert hiertoe de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen in het beleid.

Maatschappelijk relevant

Werken in az Sint-Blasius betekent dat je jouw deskundigheid kan inzetten in een maatschappelijk relevante sector en bijdragen tot een betere leefomgeving.

De selectieprocedure

De selectieprocedure wordt aangepast naargelang de vacature en de functievereisten.
Als rode draad doorheen het traject geldt het volgende:

 • eerste selectie op basis van je motivatiebrief en je cv
 • (soms) psychotechnische testen die je online thuis kan afleggen
 • een sollicitatiegesprek
 • (soms) een praktische test voor activiteiten en situaties eigen aan de functie
 • voor kandidaat-kaderleden: steeds een assessment bij een extern bureau
 • (soms) een tweede gesprek/ eindgesprek met (departementaal) directie

Je aanwerving

Administratie

Na het aanwervingsgesprek wordt je dossier doorgegeven aan de Human Resources dienst voor de administratieve afhandeling. Een medewerker van de HR dienst zal met jou een afspraak maken . 

Heb je zelf vragen?
De HR dienst is telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag
van 08.00u tot 12.30u en van 13.30u tot 16.00u
op 052 25 24 24 (sollicitantentelefoon).  

Je eerste werkdag

We werken voor alle nieuwe medewerkers een onthaaltraject uit.
De eerste werkdag is hierin uiteraard een belangrijke stap. We zorgen er samen voor dat het een aangename, informatieve en hartelijke dag wordt.

Ook de daaropvolgende weken en maanden word je extra begeleid. Wij hebben:

 • een informatietraject:
  we informeren je op gespreide tijdstippen over relevante zaken, zodat je niet vanaf dag 1 overstelpt wordt met informatie waarin je dreigt verloren te lopen.
 • een inscholingstraject:
  naargelang je functie krijg je een aangepaste opleiding
 • een afzonderlijk informatietraject voor kaderleden

De 'begeleiders' van az Sint-Blasius staan tijdens dit hele traject klaar om je te ondersteunen.  

Loopbaan & verloning

Samen met jou een zorglengte voorop

Om goed zorg te dragen voor onze patiënten, wil az Sint-Blasius even goed zorg dragen voor de medewerkers, hun talenten en hun welzijn.
Jaarlijks heeft elke medewerker een gesprek met de leidinggevende.
Daarnaast kan je zelf een mutatiegesprek aanvragen (voor een eventuele wissel naar een andere dienst) of een gesprek in verband met je doorgroeimogelijkheden.
Heb je ambitie, dan kan je doorgroeien tot bijvoorbeeld referentieverpleegkundige. Of zullen wij je ondersteunen in het volgen van bijkomende, relevante opleidingen.

Verloning

 • gangbare IFIC barema’s en CAO’s van het paritair comité 330
 • vakantiegeld, attractiviteitspremie, eindejaarspremie
 • toeslagen voor buitengewone prestaties (zoals weekendwerk, nachtwerk)
 • oproeppremie: toeslag van 15% bij wijzigingen van het uurrooster (op vraag van de werkgever) binnen de 48u vóór aanvang van het uurrooster
 • overname van nuttige en relevante ervaring wordt besproken gedurende het aanwervingsgesprek
 • woon-werk-vergoeding indien je op meer dan 4 km afstand van het ziekenhuis woont
 • kilometervergoeding en omniumverzekering voor dienstverplaatsingen en opleidingen in opdracht

Extra-legale voordelen en attenties

 • gratis hospitalisatieverzekering (gezinsleden mits betaling van de premie)
 • maaltijdcheques
 • aanwervingspremie voor nieuwe verpleegkundigen, vroedkundigen en technologen medische beeldvorming
 • vermindering van 50% op het remgeld bij raadpleging van onze artsen in het ziekenhuis
 • personeelsrestaurant met verlaagde tarieven
 • fietsvergoeding voor woon-werk-verplaatsingen per fiets
 • koffie, thee, soep en water gratis tijdens de werkuren
 • frisdrankenautomaat met gunsttarieven
 • jaarlijks gratis griepvaccinatie
 • attenties bij familiale gebeurtenissen, dag van de medewerker e.d.m. 
 • personeelsfeest

vakantie

 • wettelijke vakantieregeling (20 dagen)
 • 4 extra CAO-dagen
 • extra-legale verlofdag voor 11 juli
 • anciënniteitverlofregeling
 • bij onvolledige verlofrechten zoeken wij in overleg met jou naar een oplossing

Arbeidsomgeving

 • veilige arbeidsomgeving en ergonomisch materiaal (hoog-laag-bedden, beddenmobiel, tilliften, schoonmaakkarren, …)
 • moederschapbeleid
 • interne brandweerploeg
 • ondersteuning van de verpleegkundigen en andere medewerkers dankzij mobiele equipe, logistieke assistenten, extra algemene waak, medewerkers specifiek voor zorg en veiligheid
 • open sfeer, overlegbereidheid en ruime aandacht voor duidelijke informatie (o.a. een informatiebundel voor sollicitanten, een duidelijk arbeidsreglement, informatieberichten, …)

Human Resources-beleid in cijfers

Voor az Sint-Blasius zijn mensen de drijvende krachten in de organisatie. Dankzij het professionalisme van onze medewerkers kan az Sint-Blasius inspelen op veranderende trends in de samenleving en optimaal ten dienste staan van haar patiënten. De medewerkers zijn de hefbomen van vernieuwing en optimale dienstverlening. Daarom werkt az Sint-Blasius op een continue basis aan een slagkrachtig en samenhangend personeelsbeleid. 
Klik hier voor enkele kerncijfers m.b.t. tewerkstelling

 

 

Vrijwilligerswerk

In az Sint-Blasius zijn verschillende vrijwilligerswerkingen actief. De keuze van het vrijwilligerswerk gebeurt in overleg met de verantwoordelijke van vrijwilligerswerking.
Zo is er onder andere mogelijkheid tot vrijwilligerswerk op volgende diensten:

Ziekenhuisbibliotheek
De ziekenhuisbibliotheek wordt verzorgd door de vrijwilligers van het Rode Kruis.
Twee keer per week (dinsdag- en donderdagvoormiddag) doen zij hun 'boekentoer' doorheen het ziekenhuis. Het bibliotheekwerk is vooral belangrijk als een mogelijkheid tot contact met de patiënten. Een luisterend oor, een opbeurend woord, even stilstaan bij de zieke zijn het feitelijke doel van dit vrijwilligerswerk.

Vrijwilligers van Present Caritas Vrijwilligerswerk
Zij staan in voor vrijwilligerswerk op onderstaande diensten:

Geriatrie

Op de afdelingen geriatrie worden onze oudere patiënten verzorgd: patiënten die meer kans hebben op vereenzaming en verminderde sociale contacten. Via kleine taken (verzorgen van bloemen, voetbadje geven, haar wassen, wandelen in de gang) maken vrijwilligers op deze afdeling in de eerste plaats tijd voor onze oudere patiënten. Zo betekenen ze heel veel voor hun welbevinden.

Pediatrie

Een ziekenhuisopname voor een kind is steeds een ingrijpende gebeurtenis. Samen met de schooljuf van de afdeling verzorgen de vrijwilligers de animatie van de kinderen.

Palliatieve zorgen

Op deze afdeling worden de patiënten begeleid in hun laatste levensfase .Een moeilijke fase met veel vragen en onzekerheid. Jouw taak als vrijwilliger bestaat uit het beschikbaar zijn voor de patiënt: tijd maken, luisteren en ondersteunen.

Pastorale dienst

Vrijwilligers worden ingezet om patiënten naar de misviering te helpen en kunnen ook meewerken aan het opluisteren van de misviering, de verfraaiing van de kapel, ….

Patiëntenvervoer

Vrijwilligers zorgen samen met de mensen van het patiëntenvervoer voor het patiëntentransport tussen de hospitalisatiediensten en de onderzoeksafdelingen.

Onthaal

Als vrijwilliger aan het onthaal ben je het aanspreekpunt voor patiënten die moeite hebben met de aanmelding / inschrijving aan de kiosken. Je wijst patiënten eventueel ook de richting van de route waar zij naartoe moeten.

Revalidatie verblijfsafdeling

Vrijwilligerswerk op onze revalidatie verblijfsafdeling is er op gericht om onze revaliderende patiënten extra aandacht te kunnen bieden. Vrijwilligers nemen geen taken over van het verzorgend team, maar bieden extraatjes aan de revalidanten door bijvoorbeeld gesprekken met hen te voeren of samen een wandeling te maken.

Spoedgevallen

Op de dienst spoedgevallen ben je als vrijwilliger een aanspreekpunt voor patiënten en/of familie. Door een hulpvaardige en rustige uitstraling kan je rust brengen binnen een vaak hectische omgeving.
Jouw taak als vrijwilliger bestaat vooral uit het beschikbaar zijn voor de patiënt en zijn/haar naasten: tijd maken, luisteren en ondersteunen.

Wat wordt van onze vrijwilligers verwacht?

 • een warm hart en luisterend oor
 • inlevingsvermogen
 • discretie
 • een engagement van ongeveer een halve dag per 14 dagen

Voel jij je ook geroepen om als vrijwilliger actief te zijn in ons ziekenhuis?
Neem vandaag nog contact op:

Contactinformatie: 

Tim Van Laethem

Kroonveldlaan 50 (bureel 4° verdieping), 9200 Dendermonde

052 25 24 37

tim.vanlaethem(at)azsintblasius.be

Het vrijwilligersgen

'Ik zie hoe een dame zich voorover buigt om te morrelen in de goot. Als ik naderbij schrijd, zie ik hoe ze voorzichtig een gekwetst katje optilt en zich erover ontfermt. ‘Kan ik een handje helpen?’ murmel ik, bijna onverstaanbaar. Alsof ik schroom heb om te doen wat ik moet doen: haar helpen bij haar missie. Ze kijkt even op en gaat dan onverstoorbaar verder. Ze bekommert zich niet over wat anderen denken of zeggen; ze is ervan overtuigd dat ze het goede doet. Zacht wikkelt ze het miauwende mormeltje in een handdoek om het naar haar huis, half kattenopvang, te brengen.

Ik zie de tevredenheid op haar gelaat. Het plezier. Het geduld. Specifieke kenmerken, die je – als je goed kijkt – op het gelaat van al wie vrijwilligt kan ontwaren. Bij de vrijwilliger die een persoon met een handicap begeleidt tijdens een uitstap, een doos met etenswaren overhandigt aan een kwetsbare medeburger, vluchtelingenkinderen helpt bij het zoeken naar een huis of om de taal te beheersen. De bestuursvrijwilliger die er een erezaak van maakt om alles volgens de regels van de kunst te doen, de vereniging vooruit te helpen. De vrijwilliger die paraat staat om activiteiten op te zetten.

Vrijwilligers hebben een bijzondere kracht en overtuiging. Ze laten zich niet gemakkelijk van de wijs brengen, niet door wat tegenstand, bedenkingen, tegenslagen. Ze krabbelen altijd weer overeind, en als ze hun vrijwilligers-ei niet hier kwijt kunnen, leggen ze het daar.

Zo simpel is dat.

Vrijwilligers zijn content bij het opwekken van welbevinden bij anderen. Dat is een feit. Er is niemand die hen zegt dat ze moeten doen wat ze doen. Een levenskeuze als het ware. Ik vraag me af hoe dat het komt dat je van die rare wezens hebt, die het geen moeite teveel vinden, hun eigen vaak schaarse tijd te wijden aan anderen, paraat te staan.

Zou er zoiets bestaan als een vrijwilligersgen? Een bijzonder constructie in het DNA van wie we vrijwilligers noemen, die het goed doen in hen triggert, ondanks alles. Ik vermoed van wel. Er zijn mensen die vrijwilligerswerk met de paplepel toegediend krijgen; er zijn er die het op zichzelf ontdekken.

Het is absoluut hardnekkig, dat vrijwilligersgen, en dat is ook noodzakelijk in een wereld die killer, zakelijker, harder wordt. En je kan er anderen mee besmetten. Wie het gen ooit activeerde, kan en wil het nooit meer inactiveren.

Dat maakt jou, vrijwilliger sterk. Voor die voortdurend inzet, het geduld, de kracht om door te gaan, willen we je, elke dag – en zeker vandaag – danken. Je bent onmisbaar om van de wereld een schonere plek te maken.

Dank je wel. Leve het vrijwilligersgen!'

Bron:
Eva Hambach, directeur Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw. (2017)
'Het vrijwilligersgen'