Werken bij ons

Solliciteren / vacatures: klik hier

Sollicitantenfoon: 052 25 24 24

Met ruim 1200 artsen en medewerkers mag az Sint-Blasius zich veruit de grootste werkgever uit de regio noemen. Werken bij ons, is werken bij een dynamische, innovatieve en gezinsvriendelijke werkgever in jouw buurt. 
In 2015 heeft az Sint-Blasius als vijfde ziekenhuis in België het JCI kwaliteitslabel behaald. Deze wereldwijd hoog aangeschreven erkenning toont objectief aan dat het ziekenhuis een uitstekend en veilig georganiseerd ziekenhuis is, met een sterke verbetercultuur, gericht op een uniforme, kwaliteitsvolle en veilige zorg. Het label toont aan dat az Sint-Blasius alles in het werk zet om de zorg en de dienstverlening voor haar patiënten te verzekeren volgens de hoogste internationale normen.
De schaalgrootte van het ziekenhuis staat garant voor een professionele en tegelijk aangename en gemoedelijke werkomgeving, waarin deskundigheid, aandacht en samenwerking centraal staan.
 

10 redenen om te solliciteren bij az Sint-Blasius

Financieel gezond

az Sint-Blasius is een financieel gezonde en sterke organisatie met een grote werkzekerheid.

Professioneel en aangenaam

De schaalgrootte van het ziekenhuis (1268 artsen en medewerkers, 438 bedden) staat garant voor een professionele en tegelijk gemoedelijke en aangename werkomgeving.

Gezond en gezinsvriendelijk

az Sint-Blasius hecht veel belang aan de gezondheid, het welzijn en de arbeidsvreugde van haar medewerkers en aan een mooi evenwicht tussen werken en leven.

Deskundigheid troef

We verwachten van onze medewerkers deskundigheid in hun terrein en stimuleren hen om zich verder te bekwamen. Hiertoe bouwt het ziekenhuis momenteel een vernieuwend competentiebeleid uit.

Kwaliteitsvolle en innovatieve zorg

az Sint-Blasius heeft een sterke reputatie als innovatief ziekenhuis, vooruitstrevend zowel in het beleid als in de medische en verpleegkundige zorg.

De hoge kwaliteit van zorg en dienstverlening wordt bevestigd door het JCI kwaliteitslabel.

Hedendaags comfort

Als innovatief ziekenhuis investeren we in hedendaags design en comfort. Een masterplan 'nieuwbouw en renovatie' wordt momenteel ontplooid. Ook verregaande informatisering draagt bij aan het comfort van onze medewerkers en patiënten.

Excellente samenwerking

Het ziekenhuis draagt samenwerking hoog in het vaandel. We stimuleren excellente samenwerking binnen het team, tussen teams onderling en met zorgpartners buitenshuis. We bieden een werkomgeving met een traditie aan multidisciplinaire samenwerking en netwerking.

Open huis

az Sint-Blasius is een open huis: laagdrempelig en uitnodigend voor de bevolking, en voor onze zorgpartners in het lokaal, regionaal en Vlaams zorgnetwerk.

Duurzame samenleving

az Sint-Blasius wil een actieve en doordachte bijdrage leveren aan een duurzame, gezonde samenleving, met respect voor mensen, milieu en middelen. Het ziekenhuis integreert hiertoe de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen in het beleid.

Maatschappelijk relevant

Werken in az Sint-Blasius betekent dat je jouw deskundigheid kan inzetten in een maatschappelijk relevante sector en bijdragen tot een betere leefomgeving.

Loopbaan & verloning

Onze slogan 'Jouw talent, onze zorg' is geen lege doos. Om goed zorg te dragen voor onze patiënten, wil az Sint-Blasius even goed zorg dragen voor de medewerkers, hun talenten en hun welzijn.

Evaluatiegesprekken en functioneringsgesprekken zijn een onderdeel van de loopbaanontwikkeling.

Daarnaast kan je zelf een mutatiegesprek aanvragen of een gesprek in verband met je doorgroeimogelijkheden. Heb je ambitie, dan kan je doorgroeien tot bijvoorbeeld referentieverpleegkundige. Of zullen wij je ondersteunen in het volgen van bijkomende, relevante opleidingen.

Verloning

 • gangbare OOB-barema's en CAO's van het paritair comité 330
 • vakantiegeld, attractiviteitspremie, eindejaarspremie
 • toeslagen voor buitengewone prestaties (zoals weekendwerk, nachtwerk)
 • oproeppremie: toeslag van 15% bij wijzigingen van het uurrooster (op vraag van de werkgever) binnen de 48u vóór aanvang van het uurrooster
 • overname van nuttige en relevante ervaring wordt besproken gedurende het aanwervingsgesprek
 • woon-werk-vergoeding indien je op meer dan 4 km afstand van het ziekenhuis woont
 • kilometervergoeding en omniumverzekering voor dienstverplaatsingen en opleidingen in opdracht

Extra-legale voordelen en attenties

 • gratis hospitalisatieverzekering (gezinsleden mits betaling van de premie)
 • groepsverzekering voor iedereen (aangepaste premie voor adjunct-hoofdverpleegkundigen, hoofdverpleegkundigen en kaderleden)
 • vermindering van 50% op het remgeld bij raadpleging van onze artsen in het ziekenhuis
 • personeelsrestaurant met verlaagde tarieven
 • fietsvergoeding voor woon-werk-verplaatsingen per fiets
 • koffie, thee, soep en water gratis tijdens de werkuren
 • frisdrankenautomaat met gunsttarieven
 • jaarlijks gratis griepvaccinatie
 • attenties bij familiale gebeurtenissen, dag van de medewerker e.d.m. 
 • activiteiten van vriendenkring en sportraad
 • nieuwjaarsfeest

vakantie

 • wettelijke vakantieregeling (20 dagen)
 • 4 extra CAO-dagen
 • extra-legale verlofdag voor 11 juli
 • anciënniteitverlofregeling
 • bij onvolledige verlofrechten zoeken wij in overleg met jou naar een oplossing

Arbeidsomgeving

 • veilige arbeidsomgeving en ergonomisch materiaal (hoog-laag-bedden, beddenmobiel, tilliften, schoonmaakkarren, …)
 • moederschapbeleid
 • interne brandweerploeg
 • ondersteuning van de verpleegkundigen en andere medewerkers dankzij mobiele equipe, logistieke assistenten, extra algemene waak, medewerkers specifiek voor zorg en veiligheid
 • open sfeer, overlegbereidheid en ruime aandacht voor duidelijke informatie (o.a. een informatiebundel voor sollicitanten, een duidelijk arbeidsreglement, informatieberichten, personeelsmagazine,…)

Solliciteren / vacatures

Vacatures
Voor een overzicht van onze vacatures en om te solliciteren klik je hier.
Spontaan solliciteren
Je kan ook spontaan solliciteren:

 • stuur je sollicitatiebrief met curriculum vitae naar az Sint-Blasius, personeelsdienst, Kroonveldlaan 50, 9200 Dendermonde of via mail naar sollicitatie@azsintblasius.be 
 • of solliciteer online via deze link 
 • voor informatie over vacatures of je sollicitatiegesprek, kan je terecht op de sollicitantenfoon 
  052 25 24 24

Hoe rekruteren wij?
Onze vacatures worden bekendgemaakt 

 • in de inkomhal van het ziekenhuis
 • op de WIS-computer van de VDAB
 • (vaak) via advertenties in de lokale of nationale pers
 • (soms) via advertenties in gespecialiseerde vakbladen

Hoe selecteren wij?
De selectieprocedure wordt aangepast aan de functie. Als rode draad doorheen het traject geldt het volgende:
1. eerste selectie: op basis van de sollicitatiebrief en het curriculum vitae
2. (soms) een praktische test, geënt op activiteiten en situaties eigen aan de functie
3. een sollicitatiegesprek
4. voor kaderleden: steeds een assessment
5. een aanwervinggesprek met de weerhouden kandidaat

Je aanwerving

Administratie

Na het aanwervingsgesprek wordt je dossier doorgegeven aan de personeelsdienst voor de administratieve afhandeling. De personeelsdienst zal met jou hiervoor een afspraak maken . 

Mocht je hierover nog vragen hebben, dan kan je de personeelsdienst contacteren via het nummer 052 25 24 24 (sollicitanten-foon).  

De personeelsdienst is bereikbaar van maandag tot vrijdag:

 • van 08.00u tot 12.30u 
 • van 13.30u tot 16.15u

Je eerste werkdag

Om de aanpassing een beetje gemakkelijker te maken werkten wij een onthaaltraject uit. 

De eerste werkdag is hierin uiteraard een belangrijke stap. Wij zorgen samen met jou voor een aangename, informatieve en hartelijke dag.

Ook de daaropvolgende weken en maanden word je extra begeleid. Wij hebben:

 • een informatietraject: je zal op gespreide tijdstippen geïnformeerd worden over relevante zaken, zodat je niet van in den beginne overstelpt wordt met allerhande informatie waarin je dreigt verloren te lopen.
 • een inscholings-traject: naargelang je functie krijg je een aangepaste opleiding
 • een afzonderlijk informatietraject voor kaderleden

az Sint-Blasius heeft bovendien 'begeleiders' die zich exclusief bezig houden met het begeleiden van stagiairs en nieuwe medewerkers.

Stages

az Sint-Blasius verwelkomt jaarlijks enkele honderden stagiairs voor een brede waaier aan functies en opleidingen.

Hoe een stage aanvragen?

Bezorg je aanvraag voor een stage via één van onderstaande kanalen.

Vergeet niet je naam, je opleiding en je gewenste stageperiode te vermelden. 

Contactinformatie:  

Begeleiders (her)intreders en stagiair

Kroonveldlaan 50 (bureel in huisn° 52), 9200 Dendermonde

052 25 25 99

begeleiders@azsintblasius.be

De begeleiders zullen de haalbaarheid van de aanvraag met de betreffende stageplaats bespreken. Je ontvangt via mail of schriftelijk ons antwoord.

Er kan géén stageplaats toegewezen worden:

 • aan studenten die jonger zijn dan 18 jaar (afwijkingen zijn bespreekbaar)
 • wanneer er geen mentor gevonden wordt met dezelfde kwalificaties als de opleiding die de stagiair volgt
 • wanneer een stageplaats reeds meer dan een afgesproken aantal studenten in eenzelfde periode begeleidt.

Noodzakelijke formaliteiten

 • een stagecontract door de onderwijsinstelling, voorafgaand aan de aanvang van de stage
 • een arbeidsgeneeskundig onderzoek georganiseerd door de school, voorafgaand aan de aanvang van de stage 
 • een info- of stagebundel van de school, met o.m. de stagedoelstellingen, voor de stagebegeleider

Verdere praktische afspraken worden je meegedeeld op de eerste stagedag (badge, kledij, schoeisel, slotje,..). Je ontvangt dan ook de onthaalbrochure voor stagiairs (die je alvast vooraf kan doornemen door de link aan te klikken).

KWS voor studenten

Klik hier om de handleiding 'KWS zorgmodule voor studenten' te downloaden.

Vrijwilligerswerk

In az Sint-Blasius zijn twee vrijwilligerswerkingen actief. De keuze van het vrijwilligerswerk gebeurt in overleg met de verantwoordelijke van vrijwilligerswerking.

Ziekenhuisbibliotheek
De ziekenhuisbibliotheek wordt verzorgd door de vrijwilligers van het Rode Kruis.

Driemaal per week (dinsdag-, donderdag- en zaterdagvoormiddag) doen zij  hun 'boekentoer' doorheen het ziekenhuis. Het bibliotheekwerk is vooral belangrijk als een mogelijkheid tot contact met de patiënten. Een luisterend oor, een opbeurend woord, even stilstaan bij de zieke zijn het feitelijke doel van dit vrijwilligerswerk.

Vrijwilligers van Caritas Gemeenschapsdienst
Zij staan in voor vrijwilligerswerk op onderstaande diensten:

Geriatrie

Op de afdelingen geriatrie worden onze oudere patiënten verzorgd: patiënten die meer kans hebben op vereenzaming en verminderde sociale contacten. Via kleine taken (verzorgen van bloemen, voetbadje geven, haar wassen, wandelen in de gang) maken deze vrijwilligers tijd voor deze patiënten en zijn zij van grote betekenis in het welbevinden van deze patiënten.

Pediatrie

Een ziekenhuisopname voor een kind is steeds een ingrijpende gebeurtenis. Samen met de schooljuf van de afdeling verzorgen de vrijwilligers de animatie van de kinderen.

Palliatieve zorgen

Op deze afdeling worden de patiënten begeleid in hun laatste levensfase .Een moeilijke fase met veel vragen en onzekerheid. De taak van de vrijwilliger bestaat hier uit het beschikbaar zijn voor de patiënt: tijd te maken voor, luisteren en ondersteunen.

Pastorale dienst

Vrijwilligers worden ingezet om patiënten naar de misviering te helpen en kunnen ook meewerken aan het opluisteren van de misviering, de verfraaiing van de kapel, ….

Patiëntenvervoer

Vrijwilligers zorgen samen met de mensen van het patiëntenvervoer voor het patiëntentransport tussen de hospitalisatiediensten en de onderzoeksafdelingen.

Wat wordt van de vrijwilligers verwacht?

 • een warm hart en luisterend oor
 • inlevingsvermogen
 • discretie
 • een engagement van ongeveer een halve dag per 14 dagen

Voelt u zich ook geroepen om als vrijwilliger actief te zijn in ons ziekenhuis?
Neem vandaag nog contact op:

Contactinformatie: 

Hugo Van Rumst

Kroonveldlaan 50 (bureel 4° verdieping), 9200 Dendermonde

052 25 24 07

hugo.vanrumst@azsintblasius.be

Het vrijwilligersgen

'Ik zie hoe een dame zich voorover buigt om te morrelen in de goot. Als ik naderbij schrijd, zie ik hoe ze voorzichtig een gekwetst katje optilt en zich erover ontfermt. ‘Kan ik een handje helpen?’ murmel ik, bijna onverstaanbaar. Alsof ik schroom heb om te doen wat ik moet doen: haar helpen bij haar missie. Ze kijkt even op en gaat dan onverstoorbaar verder. Ze bekommert zich niet over wat anderen denken of zeggen; ze is ervan overtuigd dat ze het goede doet. Zacht wikkelt ze het miauwende mormeltje in een handdoek om het naar haar huis, half kattenopvang, te brengen.

Ik zie de tevredenheid op haar gelaat. Het plezier. Het geduld. Specifieke kenmerken, die je – als je goed kijkt – op het gelaat van al wie vrijwilligt kan ontwaren. Bij de vrijwilliger die een persoon met een handicap begeleidt tijdens een uitstap, een doos met etenswaren overhandigt aan een kwetsbare medeburger, vluchtelingenkinderen helpt bij het zoeken naar een huis of om de taal te beheersen. De bestuursvrijwilliger die er een erezaak van maakt om alles volgens de regels van de kunst te doen, de vereniging vooruit te helpen. De vrijwilliger die paraat staat om activiteiten op te zetten.

Vrijwilligers hebben een bijzondere kracht en overtuiging. Ze laten zich niet gemakkelijk van de wijs brengen, niet door wat tegenstand, bedenkingen, tegenslagen. Ze krabbelen altijd weer overeind, en als ze hun vrijwilligers-ei niet hier kwijt kunnen, leggen ze het daar.

Zo simpel is dat.

Vrijwilligers zijn content bij het opwekken van welbevinden bij anderen. Dat is een feit. Er is niemand die hen zegt dat ze moeten doen wat ze doen. Een levenskeuze als het ware. Ik vraag me af hoe dat het komt dat je van die rare wezens hebt, die het geen moeite teveel vinden, hun eigen vaak schaarse tijd te wijden aan anderen, paraat te staan.

Zou er zoiets bestaan als een vrijwilligersgen? Een bijzonder constructie in het DNA van wie we vrijwilligers noemen, die het goed doen in hen triggert, ondanks alles. Ik vermoed van wel. Er zijn mensen die vrijwilligerswerk met de paplepel toegediend krijgen; er zijn er die het op zichzelf ontdekken.

Het is absoluut hardnekkig, dat vrijwilligersgen, en dat is ook noodzakelijk in een wereld die killer, zakelijker, harder wordt. En je kan er anderen mee besmetten. Wie het gen ooit activeerde, kan en wil het nooit meer inactiveren.

Dat maakt jou, vrijwilliger sterk. Voor die voortdurend inzet, het geduld, de kracht om door te gaan, willen we je, elke dag – en zeker vandaag – danken. Je bent onmisbaar om van de wereld een schonere plek te maken.

Dank je wel. Leve het vrijwilligersgen!'

Bron:
Eva Hambach, directeur Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw. (2017)
'Het vrijwilligersgen'

 

Studentenjob

Ben je student en wil je eens proeven van het beroepsleven?

Je kan bij az Sint-Blasius terecht voor een studentenjob. Elke vakantie (zowel gedurende het schooljaar als in de zomervakantie) en tijdens het weekend versterken studenten onze diensten.Wij bieden jobs in heel uiteenlopende functies op een waaier van diensten:

 • Verpleegkundigen kunnen terecht op diverse diensten
 • Administratieve jobs vind je op de boekhouding, het IT departement, het onthaal, de personeeldienst

Hoe solliciteren?

Solliciteren voor een studentenjob doe je best via deze link.
Mogen we je vragen het volgende duidelijk te vermelden in je sollicitatie:

 •  dat je solliciteert voor een studentenjob
 •  voor welke functie je solliciteert
 •  welke periode je beschikbaar bent
 •  of je reeds gewerkt hebt in ons ziekenhuis
 •  of je een voorkeur hebt voor een bepaalde dienst

De personeelsdienst geeft je zo snel mogelijk feedback over je kandidatuur. 

Human Resources-beleid in cijfers

Voor az Sint-Blasius zijn mensen de drijvende krachten in de organisatie. Dankzij het professionalisme van onze medewerkers kan az Sint-Blasius inspelen op veranderende trends in de samenleving en optimaal ten dienste staan van haar patiënten. De medewerkers zijn de hefbomen van vernieuwing en optimale dienstverlening. Daarom werkt az Sint-Blasius op een continue basis aan een slagkrachtig en samenhangend personeelsbeleid. 
Klik hier voor enkele kerncijfers m.b.t. tewerkstelling

 

 

Werken met je hoofd, hart en handen

Een zorgjob: werken met je hoofd, handen en hart!

Of je nu een opleiding of een job zoekt: in de zorg en in welzijn zit je altijd goed.
Elke zorgverlener werkt namelijk met z'n hoofd, handen én hart. 
En dat zorgt gegarandeerd voor een job waar je helemaal achter staat.

Op de site www.ikgaervoor.be kan je kennismaken met de zorgsector: bekijk de hilarische filmpjes, snuister door de jobfiches en ga voor de studie of job die jou het meest ligt! 

Je kan ook inschrijven op een inleefmoment of de nieuwsbrief aanvragen. Volg de campagne ook op facebook.