Vrijwilligerswerk

In az Sint-Blasius zijn verschillende vrijwilligerswerkingen actief. De keuze van het vrijwilligerswerk gebeurt in overleg met de verantwoordelijke van vrijwilligerswerking.
Zo is er onder andere mogelijkheid tot vrijwilligerswerk op volgende diensten:

Ziekenhuisbibliotheek
De ziekenhuisbibliotheek wordt verzorgd door de vrijwilligers van het Rode Kruis.
Twee keer per week (dinsdag- en donderdagvoormiddag) doen zij hun 'boekentoer' doorheen het ziekenhuis. Het bibliotheekwerk is vooral belangrijk als een mogelijkheid tot contact met de patiënten. Een luisterend oor, een opbeurend woord, even stilstaan bij de zieke zijn het feitelijke doel van dit vrijwilligerswerk.

Vrijwilligers van Present Caritas Vrijwilligerswerk
Zij staan in voor vrijwilligerswerk op onderstaande diensten:

Geriatrie

Op de afdelingen geriatrie worden onze oudere patiënten verzorgd: patiënten die meer kans hebben op vereenzaming en verminderde sociale contacten. Via kleine taken (verzorgen van bloemen, voetbadje geven, haar wassen, wandelen in de gang) maken vrijwilligers op deze afdeling in de eerste plaats tijd voor onze oudere patiënten. Zo betekenen ze heel veel voor hun welbevinden.

Pediatrie

Een ziekenhuisopname voor een kind is steeds een ingrijpende gebeurtenis. Samen met de schooljuf van de afdeling verzorgen de vrijwilligers de animatie van de kinderen.

Palliatieve zorgen

Op deze afdeling worden de patiënten begeleid in hun laatste levensfase .Een moeilijke fase met veel vragen en onzekerheid. Jouw taak als vrijwilliger bestaat uit het beschikbaar zijn voor de patiënt: tijd maken, luisteren en ondersteunen.

Pastorale dienst

Vrijwilligers worden ingezet om patiënten naar de misviering te helpen en kunnen ook meewerken aan het opluisteren van de misviering, de verfraaiing van de kapel, ….

Patiëntenvervoer

Vrijwilligers zorgen samen met de mensen van het patiëntenvervoer voor het patiëntentransport tussen de hospitalisatiediensten en de onderzoeksafdelingen.

Onthaal

Als vrijwilliger aan het onthaal ben je het aanspreekpunt voor patiënten die moeite hebben met de aanmelding / inschrijving aan de kiosken. Je wijst patiënten eventueel ook de richting van de route waar zij naartoe moeten.

Revalidatie verblijfsafdeling

Vrijwilligerswerk op onze revalidatie verblijfsafdeling is er op gericht om onze revaliderende patiënten extra aandacht te kunnen bieden. Vrijwilligers nemen geen taken over van het verzorgend team, maar bieden extraatjes aan de revalidanten door bijvoorbeeld gesprekken met hen te voeren of samen een wandeling te maken.

 

 

Spoedgevallen

Op de dienst spoedgevallen ben je als vrijwilliger een aanspreekpunt voor patiënten en/of familie. Door een hulpvaardige en rustige uitstraling kan je rust brengen binnen een vaak hectische omgeving.
Jouw taak als vrijwilliger bestaat vooral uit het beschikbaar zijn voor de patiënt en zijn/haar naasten: tijd maken, luisteren en ondersteunen.

Wat wordt van onze vrijwilligers verwacht?

  • een warm hart en luisterend oor
  • inlevingsvermogen
  • discretie
  • een engagement van ongeveer een halve dag per 14 dagen

Voel jij je ook geroepen om als vrijwilliger actief te zijn in ons ziekenhuis?
Neem vandaag nog contact op:

Contactinformatie: 

Tim Van Laethem

Kroonveldlaan 50 (bureel 4° verdieping), 9200 Dendermonde

052 25 24 37

tim.vanlaethem@azsintblasius.be

Het vrijwilligersgen

'Ik zie hoe een dame zich voorover buigt om te morrelen in de goot. Als ik naderbij schrijd, zie ik hoe ze voorzichtig een gekwetst katje optilt en zich erover ontfermt. ‘Kan ik een handje helpen?’ murmel ik, bijna onverstaanbaar. Alsof ik schroom heb om te doen wat ik moet doen: haar helpen bij haar missie. Ze kijkt even op en gaat dan onverstoorbaar verder. Ze bekommert zich niet over wat anderen denken of zeggen; ze is ervan overtuigd dat ze het goede doet. Zacht wikkelt ze het miauwende mormeltje in een handdoek om het naar haar huis, half kattenopvang, te brengen.

Ik zie de tevredenheid op haar gelaat. Het plezier. Het geduld. Specifieke kenmerken, die je – als je goed kijkt – op het gelaat van al wie vrijwilligt kan ontwaren. Bij de vrijwilliger die een persoon met een handicap begeleidt tijdens een uitstap, een doos met etenswaren overhandigt aan een kwetsbare medeburger, vluchtelingenkinderen helpt bij het zoeken naar een huis of om de taal te beheersen. De bestuursvrijwilliger die er een erezaak van maakt om alles volgens de regels van de kunst te doen, de vereniging vooruit te helpen. De vrijwilliger die paraat staat om activiteiten op te zetten.

Vrijwilligers hebben een bijzondere kracht en overtuiging. Ze laten zich niet gemakkelijk van de wijs brengen, niet door wat tegenstand, bedenkingen, tegenslagen. Ze krabbelen altijd weer overeind, en als ze hun vrijwilligers-ei niet hier kwijt kunnen, leggen ze het daar.

Zo simpel is dat.

Vrijwilligers zijn content bij het opwekken van welbevinden bij anderen. Dat is een feit. Er is niemand die hen zegt dat ze moeten doen wat ze doen. Een levenskeuze als het ware. Ik vraag me af hoe dat het komt dat je van die rare wezens hebt, die het geen moeite teveel vinden, hun eigen vaak schaarse tijd te wijden aan anderen, paraat te staan.

Zou er zoiets bestaan als een vrijwilligersgen? Een bijzonder constructie in het DNA van wie we vrijwilligers noemen, die het goed doen in hen triggert, ondanks alles. Ik vermoed van wel. Er zijn mensen die vrijwilligerswerk met de paplepel toegediend krijgen; er zijn er die het op zichzelf ontdekken.

Het is absoluut hardnekkig, dat vrijwilligersgen, en dat is ook noodzakelijk in een wereld die killer, zakelijker, harder wordt. En je kan er anderen mee besmetten. Wie het gen ooit activeerde, kan en wil het nooit meer inactiveren.

Dat maakt jou, vrijwilliger sterk. Voor die voortdurend inzet, het geduld, de kracht om door te gaan, willen we je, elke dag – en zeker vandaag – danken. Je bent onmisbaar om van de wereld een schonere plek te maken.

Dank je wel. Leve het vrijwilligersgen!'

Bron:
Eva Hambach, directeur Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw. (2017)
'Het vrijwilligersgen'