Over de borstkliniek

Ontstaan van de borstkliniek

De Borstkliniek werd in 2000 opgericht en groeide snel uit tot een hecht multidisciplinair team met als missie:
“een multidisciplinaire benadering op een patiëntgerichte manier waarbij kwaliteit, snelheid en empathie centraal staan”.

Het team werkt al vele jaren vlot samen als een hechte groep artsen, verpleegkundigen en paramedici die patiënten met borstkanker medisch en psychosociaal begeleiden en opvolgen.

Elk teamlid omringt de patiënt, vanuit zijn eigen ervaring en opleiding, met warme zorg en aandacht voor de unieke leefwereld van de patiënt en zijn/haar familie.

Inmiddels is de Borstkliniek een gevestigde waarde binnen az Sint-Blasius en in de regio Dendermonde. Jaarlijks worden er meer dan 200 nieuwe patiënten behandeld. Hierdoor is de Borstkliniek van az Sint-Blasius door de overheid erkend als een coördinerende borstkliniek.

Samenstelling van het team

Borstverpleegkundigen

 • Debbie Warnier
 • Liesbet Van Steen

Borstchirurgie

dr. Jan Decloedt - gynaecoloog, coördinator borstkliniek
dr. Nynke Willers - gynaecoloog, gespecialiseerd in senologie 

Medische beeldvorming / radiologie (gespecialiseerd in senologie)

Nucleaire geneeskunde

Pathologische ontleedkunde

Medische oncologie

Radiotherapie

 • dr. Samuel Bral (consulent OLV Aalst)
 • dr. Sabine Vanderkam (consulent Iridium Netwerk)
 • dr. Nathalie Meireson (consulent Iridium Netwerk)

Reconstructieve heelkunde

Oncogenetica (Kanker en erfelijkheid)

Raadpleging oncosexualiteit

Consulent Multidisciplinair borstcentrum - KU Leuven

 • Prof. dr. Patrick Neven

Psychologen 

 • Kathleen Hawil, psychologe
 • Ellen De Loore, psychologe

Sociaal verpleegkundige

 • Ann Claeys

Verblijfsafdeling N 2A

 • met Jenny Bogaerts als hoofdverpleegkundige

Huisartsen

 

 

 

borstkanker en seksualiteit

Gespecialiseerde raadpleging oncoseksualiteit:

Raadpleging ter bespreking van mogeilijkheden op gebied van intimiteit en seksualiteit bij
dr. Nynke Willers, gynaecoloog/senoloog:

 • dinsdag van 15:00 tot 15:30
 • dinsdag van 15:30 tot 16:00

Begeleiding van patiënten en hun partners in hun seksuologische beperkingen als gevolg van hun ziekte en behandeling bij dr. Christiaan Vanhecke, (onco)seksuoloog

 • vrijdag van 14:30 tot 15:30
 • vrijdag van 15:30 tot 16:30
 • vrijdag van 16:30 tot 17:30

Onderzoek naar borstkanker en seksualiteit
Dr. Nynke Willers legt naast de behandeling van borstkanker ook een sterke focus op het behoud van levenskwaliteit. Zij startte een doctoraatsonderzoek naar borstkanker en seksualiteit.
Dit onderzoek loopt momenteel nog en wordt gesteund door het Smart Fonds van patiëntenvereniging Think Pink. Wil je meer weten over het onderzoek of eraan deelnemen?
Ga naar www.volupta.be.

Hoe werkt de borstkliniek?

Patiënten worden meestal doorverwezen door een huisarts, gynaecoloog of een andere arts-specialist.

U kan echter ook rechtstreeks contact opnemen met onze borstverpleegkundige Debbie Warnier of Liesbet Van Steen:
052 25 22 99. Zij maakt voor u een afspraak bij een arts van de borstkliniek.

Snelle en multidisciplinaire diagnosestelling

Het team van de borstkliniek weet hoe belangrijk het voor u is om snel een afspraak en een juiste diagnose te krijgen. We streven er daarom naar om de tijdspanne tussen de eerste aanmelding en de diagnosestelling tot een minimum te beperken. 

Het is ook mogelijk om op de dag van de eerste aanmelding een dringende mammografie of echografie te laten uitvoeren, en indien nodig een biopsie. 

De nauwe samenwerking met de dienst anatomo-pathologie zorgt ervoor dat we reeds de volgende werkdag de patiënt (en partner) zien voor een besprekingsraadpleging. Dit gebeurt multidisciplinair, in aanwezigheid van de borstchirurg, radiotherapeut-oncoloog of medisch oncoloog en borstverpleegkundige. 
Indien u dit wenst, kan u dan langsgaan bij een sociaal assistente en/of psychologe. 

Elke donderdag worden bovendien alle pre-operatieve dossiers besproken door het team.
Na uitgebreide medische beeldvorming, kunnen we u al binnen de week na uw diagnose opereren. 

Reconstructieve chirurgie gebeurt door een erkend plastisch chirurg, verbonden aan de borstkliniek. 
Bij onmiddellijke borstreconstructie gebeurt ook de chirurgie op een multidisciplinaire manier: de oncologische ingreep wordt uitgevoerd door de oncologisch gynaecoloog, de reconstructieve ingreep door de plastisch chirurg, en dit tijdens éénzelfde operatie. 
Op maandag en donderdag gebeuren de raadplegingen voor plastische heelkunde en de borstkliniek tegelijkertijd waardoor een multidisciplinaire evaluatie vlot gebeurt.

Raadpleging (consultatie) in de borstkliniek

In de borstkliniek worden al 8 jaar multidisciplinaire 'borstraadplegingen' georganiseerd. Gezien de grote vraag zijn er 4 sessies per week gepland. 

Daarnaast kan voor u, na telefonisch contact -al dan niet door een verwijzende arts-, een raadpleging de dag zelf of binnen de 24 uur worden geregeld.

Op deze borstraadpleging worden volgende zaken besproken:

 • de onderzoeken + eventuele punctiebiopsie, bijkomende onderzoeken (om uitzaaiingen uit te sluiten) en eventuele MR van de borsten
 • diagnosestelling
 • de (na)behandeling.

Op deze raadpleging zijn volgende personen aanwezig

 • artsen van verschillende disciplines
 • de borstverpleegkundige
 • mogelijks een stagiair

De psychologe is stand-by om in een rustgevende, aparte ruimte de patiënt en haar/zijn partner op te vangen en te begeleiden indien nodig. Bekijk hier een impressie van de eerste raadpleging.

Wekelijks organiseert het team van de borstkliniek ook een stafvergadering waarbij de preoperatieve dossiers en de resultaten van het weefselonderzoek worden besproken. 
Hierbij zijn aanwezig

 • de borstchirurg
 • de oncologen
 • de radioloog
 • de anatoom-patholoog
 • de nuclearist
 • de psychologe
 • de borstverpleegkundige.  

Ook de huisarts wordt telefonisch uitgenodigd tot deze bespreking. De patiënt zelf is hierbij niet aanwezig. Bekijk hier een impressie van het multidisciplinair overleg

Rol van de borstverpleegkundige

De borstverpleegkundige, Debbie Warnier of Liesbet Van Steen, begeleidt de borstpatiënten vanaf de eerste aanmelding, doorheen de therapie tot en met de follow-up raadpleging. 

De borstverpleegkundige

 • ziet de patiënt mee bij het eerste gesprek
 • begeleidt de patiënt bij de borstpunctie
 • is aanwezig op de besprekingsraadpleging
 • ziet de patiënten bij de verdere radiologische onderzoeken en 
 • komt langs op de dag van de operatie.

De ervaring leert dat deze verpleegkundige een makkelijk aanspreekpunt is voor de patiënt.
Ze is er ook voor niet-medische problemen, wanneer u gewoon nood heeft aan ondersteuning.

 

 

 

Folders over de borstkliniek

Bij de borstverpleegkundige kan u de volgende folders van de borstkliniek verkrijgen:

 • algemene informatie over de borstkliniek
 • segmentectomie - de borstsparende operatie bij borstkanker
 • mastectomie - de volledige verwijdering van de borst bij borstkanker
 • chemotherapie in de borstkliniek
 • zelfonderzoek
 • preventie en behandeling van een gezwollen arm
 • het nucleair onderzoek van de schildwachtklier
 • radiotherapie bij borstkanker
 • financiële hulp bij kanker
 • borstreconstructie
 • het verpleegkundig spreekuur
 • medische beeldvorming in de borstkliniek

Psychische begeleiding van kankerpatiënten

Via de borstverpleegkundige komt u in contact met de sociaal verpleegkundige en/of psychologe van de borstkliniek. De psychische begeleiding van kankerpatiënten (en hun naasten) richt zich voornamelijk op:

 • het omgaan met angst- en onzekerheidsgevoelens
 • het leren bewaken van de eigen grenzen (zowel emotioneel als lichamelijk)
 • het leren omgaan met een gewijzigde draagkracht (vermoeidheid)
 • het doorbreken van negatieve gedachtestromen / loskomen van piekeren
 • het inzicht krijgen hoe stress werkzaam is ons leven (bewustwording van signalen) en het anders leren omgaan hiermee
 • ondersteuning in het omgaan met existentiële levensvragen
 • ondersteuning op relationeel vlak en ingaan op vragen die zich in deze context stellen (bv. rond seksualiteit)

Er bestaat ook een groepsaanbod voor kankerpatiënten, waarbij doorheen het jaar tal van zaken georganiseerd worden (bv. relaxatiecursussen, praatcafés, workshops en gespreksgroepen) over:  

 • Wat is kanker? Behandeling en neveneffecten
 • Borstkanker: preventie, diagnose en behandeling
 • Voeding, dieet en voedingssupplementen
 • Verzorging en make-up 'Look good feel better' (bekijk hier een filmpje over deze workshop)
 • Wat is de zin van alternatieve behandelingen? 
 • Sociale voorzieningen bij kanker
 • Communicatie en zelfzorg bij kanker

Indien u met vragen zit of indien u meer informatie wenst omtrent het individuele- en/of groepsaanbod, dan kan u tijdens de kantooruren bellen onze psychologen: 
Kathleen Hawil 052 25 21 56 of Ellen  De Loore 052 25 21 97.
U kan zich aanmelden op het bureau van de dienst patiëntenbegeleiding (1ste verdieping, route 66).

Het team dat zich specifiek richt naar psychische begeleiding van patiënten is het Psychosociaal Support Team (PSST). Dit team bestaat uit een oncoloog, een sociaal verpleegkundige, een psycholoog en een psychiater. 

Klik hier voor meer informatie over de dienst patiëntenbegeleiding en het PSST.

Sociale begeleiding in de borstkliniek

Naast het bieden van een luisterend oor, richt de sociale begeleiding van kankerpatiënten zich vooral op het geven van informatie over en het regelen van volgende zaken:

 • sociale voorzieningen en financiële tegemoetkomingen
 • herstelverlof
 • aanbod van thuishulp
 • nevenwerkingen bij de behandeling (haarverlies, vermoeidheid, voeding,…)
 • vervoer bij behandeling.

Verder staat de sociaal verpleegkundige ook in voor het ter beschikking stellen van boeken voor kinderen én volwassenen en informatiebrochures uit de eigen bibliotheek aan patiënten (klik hier voor een overzicht van onze boeken). 

Een ander belangrijk aspect bij de psychosociale begeleiding van kankerpatiënten, is de samenwerking met Kom op tegen Kanker. Deze organisatie stelt vrijwilligers ter beschikking, zij zijn via een beurtrol telkens op woensdagvoormiddag aanwezig, maar kunnen ook op andere momenten van de week opgeroepen worden. De opvolging hiervan gebeurt ook door de sociaal verpleegkundige.

Indien u beroep wenst te doen op de sociale dienst, dan kan u tijdens de kantooruren steeds bellen naar Ann Claeys op het nummer 052 25 20 69 of u aanmelden op het bureau van de dienst patiëntenbegeleiding (1ste verdieping, route 66).

Oncorevalidatie / Herstel en Balans

Kanker is een ingrijpende ziekte. U werd geopereerd, onderging chemotherapie, radiotherapie of een andere vorm van behandeling. U wil graag de draad weer opnemen maar kampt met klachten die uw functioneren belemmeren. U hebt pijn, voelt zich erg moe of futloos.


Is dit herkenbaar voor u? 
Bent u op zoek naar een nieuw evenwicht en wil u graag werken aan uw herstel?  
Dan is het revalidatieprogramma ‘Herstel & Balans iets voor u. 

Herstel en Balans is een wetenschappelijk onderbouwde combinatie van lichaamstraining en psychosociale begeleiding. Het programma is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven en het bevorderen van het lichamelijk en psychisch herstel. Een uniek programma en net dát steuntje in de rug waarvan u het nodig kan hebben. Om ‘meer energie te krijgen’, ‘weer in de toekomst durven kijken’, ‘een betere conditie te hebben’ en ‘voor het gevoel er niet alleen voor te staan’.

Herstel & Balans, voor mensen uit behandeling, wordt 2 x per jaar georganiseerd: in het voorjaar (februari of maart) en in het najaar (oktober). 
Lees meer info in de folder!

Hebt u interesse? 
Voor een volledig informatiepakket kan u terecht bij

sociaal verpleegkundige Ann Claeys  052 25 20 69

borstverpleegkundigen Debbie Warnier en Liesbet Van Steen 052 25 22 99

psychologe Ellen De Loore 052 25 21 97

Maatregelen naar aanleiding van covid-19 (corona) - gevolgen voor Herstel en Balans

Neem contact op met één van bovenstaande personen voor informatie over het al dan niet plaatsvinden van Herstel en Balans. 

 

 

Projecten / partners

Verschillende mensen en verenigingen in Dendermonde en omgeving dragen de borstkliniek een warm hart toe en ondersteunen de projecten ten voordele van borstkankerpatiënten.

Zo wordt onder meer het onco-revalidatie project 'Herstel en Balans' mogelijk gemaakt dankzij de steun van externe partners, waarvoor onze bijzondere dank.

Patiëntenvereniging

Patiëntenvereniging Lenabeau

Najaar 2015 werd de lotgenotenvereniging voor borstkankerpatiënten uit de regio Aalst-Dendermonde opgericht onder de naam LenaBeau. Die naam verwijst naar hun motto: ‘LEven NA BOrstkanker’.
Door de laatste lettergreep – ‘bo’ – als ‘beau’ te spellen, geven zij aan dat ook na borstkanker het leven nog heel mooi kan zijn. Daarmee zetten zij hun positieve ingesteldheid in de verf en geven ze tegelijk een hoopgevende boodschap aan alle lotgenoten.

Meer informatie over LenaBeau vind je hier:

LenaBeau is ook aangesloten bij Borstkanker Vlaanderen.

Contactgegevens 

 • lenabeau1(at)gmail.com
 • telefoon: 0472 59 33 18
  op woensdag tussen 15 en 17 u; op donderdag en vrijdag tussen 19 en 20 u

Kwaliteitsindicatoren