Geheugenkliniek

  Geheugenraadpleging 

  De geheugenraadpleging richt zich tot mensen met geheugenproblemen. Het doel van de raadpleging is een juiste diagnose te stellen over de oorzaken en de aard van de geheugenproblemen en aanbevelingen te formuleren voor een eventuele therapie.

  Wie komt in aanmerking voor deze raadpleging?

  • Mensen met (beginnende) geheugenproblemen die nog geen dementiediagnose kregen.
   Deze raadpleging kan enkel ingepland worden op verwijzing van uw huisarts.
  • Voor volgende groepen zijn er aparte raadplegingen voorzien:

  Het team van de geheugenraadpleging bestaat uit

  Elke patiënt wordt door een neuroloog, geriater en psycholoog gezien. Indien nodig gebeurt in een tweede fase een neuropsychologisch onderzoek, alsook aanvullende medische beeldvorming (een hersenscan). Na het multidisciplinair overleg wordt het verslag doorgestuurd naar de huisarts.       

  Lees de folder over geheugenraadpleging (pdf)

  Afspraken Geheugenkliniek 

  Centraal afsprakenbureau
  Kroonveldlaan 50, 9200 Dendermonde
  08.00 - 20.00 uur
  052 25 25 05

  De raadplegingen vinden plaats op maandagnamiddag, na verwijzing door de huisarts. 

  Geheugenrevalidatie

  De geheugenkliniek van az Sint-Blasius is als enige centrum in Oost-Vlaanderen door de overheid erkend voor geheugentherapie.
  Mocht bij u of bij uw familielid een beginnende dementie vastgesteld worden, dan kan u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een behandeling (revalidatie) in de geheugenkliniek. 

  Het doel van de revalidatie is om mensen toe te laten zo lang mogelijk thuis of bij een naaste thuis te leven, met de hoogste graad van zelfredzaamheid en met het beste levenscomfort voor henzelf en hun omgeving.
  De revalidatie gebeurt door een multidisciplinair team met

  • een neuroloog
  • een geriater
  • een ergotherapeut
  • een psycholoog
  • en een sociaal verpleegkundige.

  Het programma richt zich zowel tot de patiënt zelf als tot de naaste (mantelzorger).

  Lees de folder Geheugenrevalidatie (pdf)

  Afspraken Geheugenrevalidatie

  via de geheugenkliniek
  052 25 29 06 
  .